Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số
76 - 3 Lần 37 - 3 Lần 29 - 3 Lần
35 - 3 Lần 27 - 3 Lần 64 - 2 Lần
72 - 2 Lần 75 - 2 Lần 93 - 2 Lần
77 - 2 Lần 88 - 2 Lần 95 - 2 Lần
50 - 1 Lần 57 - 1 Lần 70 - 1 Lần
26 - 1 Lần 71 - 1 Lần 14 - 1 Lần
39 - 1 Lần 66 - 1 Lần 30 - 1 Lần
63 - 1 Lần 33 - 1 Lần 41 - 1 Lần
49 - 1 Lần 68 - 1 Lần 61 - 1 Lần
91 - 1 Lần 53 - 1 Lần 69 - 1 Lần
94 - 1 Lần 52 - 1 Lần 00 - 1 Lần
89 - 1 Lần 13 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 1 Lần Đuôi 0 về 29 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 20

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
10-03-2023 24420 47076 11-03-2023 01-05-05-06-07-08-11-11-20-22-23-26-26-39-43-45-48-48-62-68-76-78-80-87-89-92-94-94
10-02-2023 85120 98713 11-02-2023 06-07-13-13-13-19-23-29-31-33-34-39-40-43-43-55-60-62-62-63-64-65-80-85-88-91-97-97
01-10-2021 31220 37377 02-10-2021 01-03-12-15-21-24-26-27-30-31-34-38-44-45-50-55-61-63-68-75-77-78-79-84-87-88-98
31-08-2021 49620 74627 01-09-2021 00-06-07-07-15-18-21-25-27-28-36-38-56-66-67-68-69-71-72-72-78-79-84-85-90-94-94
11-08-2021 53620 19868 12-08-2021 02-02-06-07-11-14-14-32-34-35-37-42-47-48-51-51-58-60-64-66-68-70-81-83-90-95-98
05-02-2021 48520 37427 06-02-2021 03-06-07-07-09-09-11-11-13-19-21-24-27-29-30-39-46-63-64-68-70-78-78-85-87-90-99
28-01-2021 92020 40169 29-01-2021 04-08-10-15-16-21-24-38-42-48-53-56-60-61-63-63-67-69-70-73-76-85-88-90-93-98-99
08-12-2020 06320 92041 09-12-2020 00-03-09-10-10-19-30-30-38-38-41-42-46-48-54-55-55-57-73-74-78-82-83-86-87-90-92
10-09-2020 81320 16129 11-09-2020 05-13-21-21-25-28-29-32-34-40-48-51-52-53-54-55-56-68-68-79-81-85-89-91-93-93-95
29-06-2020 66720 67229 30-06-2020 10-17-19-19-27-29-30-36-36-37-42-49-50-53-56-56-58-61-64-68-71-75-78-79-89-92-93
19-09-2019 80620 02376 20-09-2019 01-01-08-25-30-33-34-35-40-44-44-46-53-53-55-56-56-60-65-70-76-83-86-87-88-93-98
26-07-2019 97420 65694 27-07-2019 02-10-17-17-18-20-22-33-33-33-37-43-49-51-54-60-71-74-78-86-88-92-92-92-94-96-97
04-07-2019 19120 81937 05-07-2019 03-04-09-12-15-15-19-19-19-20-21-21-25-32-33-33-34-37-39-44-48-50-67-83-86-95-96
01-04-2019 83620 71393 02-04-2019 00-01-03-08-08-13-14-17-18-31-50-53-56-65-65-70-75-75-85-86-87-88-88-90-92-93-96
18-09-2018 91720 96177 19-09-2018 08-08-13-17-17-20-30-30-40-40-49-51-51-53-57-57-62-65-69-74-77-77-81-81-82-83-87
23-07-2017 08020 34037 24-07-2017 03-07-11-12-15-19-19-24-24-25-27-30-30-31-31-34-37-40-45-50-60-62-69-86-88-95-99
05-06-2017 86420 29539 06-06-2017 01-01-04-04-09-10-10-11-13-16-21-23-28-37-39-40-51-54-54-62-72-76-76-76-77-80-93
08-01-2017 28820 68976 09-01-2017 02-02-04-19-21-24-33-37-38-41-43-46-52-55-57-58-58-62-66-75-76-84-88-90-93-96-97
02-09-2016 76320 04829 03-09-2016 10-12-13-13-22-26-27-29-30-39-43-46-55-62-74-76-77-78-79-82-87-88-88-91-93-97-98
20-08-2016 56320 04689 21-08-2016 00-04-09-09-12-13-14-18-19-24-36-40-49-52-65-69-72-81-81-82-85-88-89-89-96-96-98
05-05-2016 83220 21153 06-05-2016 03-14-14-16-26-32-33-37-40-40-41-42-47-50-52-52-53-56-58-63-72-77-81-89-91-93-97
22-09-2015 84120 20433 23-09-2015 00-02-05-10-10-11-13-23-25-33-33-36-52-56-59-59-64-64-70-72-73-79-82-85-87-92-98
23-07-2015 98120 95488 24-07-2015 19-24-26-26-29-35-42-43-48-51-54-56-59-61-61-61-66-67-72-79-80-82-82-83-88-91-98
20-07-2015 63820 52414 21-07-2015 00-02-04-10-14-23-23-26-32-36-37-40-49-49-56-66-67-68-69-72-73-75-91-92-98-99-99
22-06-2015 09120 19993 23-06-2015 07-13-18-22-28-32-33-35-38-40-44-46-55-60-64-65-67-69-72-77-78-81-87-89-93-95-96
06-06-2015 08420 53295 07-06-2015 01-11-13-16-23-23-26-29-38-44-45-46-50-50-57-60-62-67-69-71-71-81-86-88-90-93-95
19-05-2015 44920 76663 20-05-2015 00-07-08-10-11-14-19-20-29-41-44-44-51-51-56-61-63-63-72-74-75-75-76-81-82-91-97
11-05-2015 00620 68375 12-05-2015 13-13-14-15-23-29-34-35-38-46-47-50-51-56-56-62-67-70-71-72-75-85-88-89-90-92-99
05-05-2015 44820 84075 06-05-2015 00-01-06-22-30-33-37-39-40-51-53-53-58-63-64-74-75-78-78-78-81-88-90-95-95-97-98
23-09-2014 18320 75935 24-09-2014 01-02-07-13-17-19-22-33-35-38-39-45-50-51-53-57-64-69-73-78-83-83-85-88-89-97-99
14-01-2013 83620 90137 15-01-2013 02-03-05-15-17-19-20-21-29-30-31-31-34-34-34-37-41-44-52-60-63-69-78-78-87-91-95
10-04-2011 18520 73964 11-04-2011 02-05-06-11-11-16-18-21-22-24-26-28-31-31-34-48-64-66-69-71-72-74-83-84-85-91-94
11-09-2010 30920 81000 12-09-2010 00-05-10-15-16-25-26-27-27-30-34-35-48-50-58-60-61-65-67-69-72-81-84-86-94-98-99
19-07-2010 02020 16971 20-07-2010 07-10-12-15-15-18-21-24-29-31-38-40-46-50-55-56-56-64-68-70-71-72-75-83-88-91-93
08-07-2010 12120 29988 09-07-2010 01-04-14-14-24-25-27-30-31-35-38-40-45-46-46-51-59-64-74-80-82-88-91-93-94-97-97
02-05-2010 54420 55870 03-05-2010 00-10-11-11-15-19-23-28-30-33-34-36-37-45-48-49-52-54-57-62-66-67-68-70-70-86-97
20-04-2010 82120 31530 21-04-2010 00-11-11-17-20-27-28-30-31-39-44-46-48-51-54-57-59-69-70-79-85-88-89-93-96-97-97
01-11-2009 50320 13357 02-11-2009 05-12-12-13-15-16-27-31-34-42-43-56-56-57-63-68-70-73-76-77-84-85-88-90-91-97-97
07-02-2009 49420 01864 08-02-2009 07-12-16-27-29-30-32-34-34-35-35-44-49-53-57-57-64-64-77-82-84-87-92-92-93-96-97
19-11-2008 19020 22949 20-11-2008 03-05-08-09-11-16-16-25-27-27-27-29-31-31-32-35-36-41-49-57-61-69-72-75-91-91-99
20-10-2008 75620 36872 21-10-2008 04-04-09-10-12-18-19-22-34-39-40-50-51-57-57-61-61-62-68-71-72-72-73-78-87-88-98
03-10-2008 48720 77527 04-10-2008 08-10-13-18-21-21-21-22-24-27-33-36-44-48-49-54-55-57-60-67-68-78-80-86-87-95-99
23-08-2008 09820 92495 24-08-2008 19-20-22-24-25-28-29-42-45-47-54-55-56-57-65-65-67-70-74-84-85-86-88-90-93-95-99
12-06-2008 93620 58191 13-06-2008 03-13-13-14-15-24-25-32-33-34-35-39-43-43-49-51-58-62-70-71-71-73-77-90-91-91-95
29-03-2007 07220 45472 30-03-2007 05-05-17-22-24-24-28-29-38-39-41-42-45-46-56-63-69-69-72-72-80-86-87-93-95-97-98
04-09-2006 72620 59626 05-09-2006 00-09-12-14-14-16-17-25-26-26-29-34-36-40-53-60-65-66-71-73-74-80-82-85-90-92-96
17-05-2006 42520 51235 18-05-2006 02-05-12-13-14-16-21-23-25-26-27-33-35-45-48-49-52-53-66-70-77-80-93-93-94-96-96
24-12-2005 65520 41252 25-12-2005 03-11-11-12-17-17-18-19-20-24-29-29-32-37-38-43-47-50-52-54-54-59-64-65-76-90-92
15-10-2005 58920 31335 16-10-2005 03-04-09-10-12-22-22-27-32-35-36-41-43-44-45-48-50-52-55-55-57-76-89-90-92-94-96
14-07-2005 90920 44961 15-07-2005 01-11-19-21-21-22-22-25-25-31-33-35-42-42-45-54-55-59-61-68-70-70-85-87-91-93-99
26-04-2005 02020 15566 27-04-2005 04-20-20-30-31-33-38-38-45-49-50-50-51-55-58-66-69-71-75-76-80-80-83-86-93-95-99
13-02-2005 68920 06450 14-02-2005 10-11-25-25-25-46-46-48-50-50-52-57-57-66-66-67-72-75-76-77-80-81-90-92-94-96-98

Đề về 20 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 20 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 20 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 20 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 75-57 và 79-97. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 20 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 35 hoặc con 90. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 20

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 20 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 20 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 20 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 20 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 20.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 20 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 20 sẽ tương đương với con lô tô 75.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 20 sẽ tương đương với con lô 97.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 20

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 20

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 20 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.