Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 21

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 18 - 2 Lần 53 - 2 Lần
29 - 2 Lần 73 - 2 Lần 60 - 2 Lần
78 - 2 Lần 83 - 1 Lần 34 - 1 Lần
04 - 1 Lần 13 - 1 Lần 28 - 1 Lần
33 - 1 Lần 98 - 1 Lần 12 - 1 Lần
50 - 1 Lần 31 - 1 Lần 43 - 1 Lần
62 - 1 Lần 77 - 1 Lần 08 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 02 - 1 Lần
82 - 1 Lần 39 - 1 Lần 23 - 1 Lần
68 - 1 Lần 66 - 1 Lần 65 - 1 Lần
25 - 1 Lần 10 - 1 Lần 47 - 1 Lần
27 - 1 Lần 35 - 1 Lần 30 - 1 Lần
15 - 1 Lần 69 - 1 Lần 63 - 1 Lần
58 - 1 Lần 40 - 1 Lần 36 - 1 Lần
76 - 1 Lần 49 - 1 Lần 24 - 1 Lần
86 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 21

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 1 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 21

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-09-2022 50221 44823 21-09-2022 01-03-04-05-14-16-18-21-23-26-36-39-39-40-42-43-43-51-55-66-67-80-85-85-85-94-94
08-08-2022 76821 00180 09-08-2022 01-14-15-17-18-25-26-29-29-30-31-33-33-37-37-53-56-58-70-71-78-80-87-89-90-91-96
06-11-2021 19821 91386 07-11-2021 05-10-11-11-13-28-31-41-43-49-51-53-55-61-65-72-72-75-76-76-78-79-79-80-86-86-92
03-06-2021 62721 60930 04-06-2021 02-10-10-16-16-17-19-20-21-22-23-24-25-30-41-41-42-54-60-64-68-71-73-78-94-94-98
04-11-2020 16921 96225 05-11-2020 05-10-11-16-16-17-25-30-32-34-40-44-45-48-48-67-67-69-80-84-87-89-95-95-98-98-99
21-03-2020 55521 46024 22-03-2020 00-04-08-09-10-13-13-17-19-22-22-24-27-33-34-35-48-52-53-58-60-69-72-76-87-91-95
19-01-2020 70921 12850 20-01-2020 08-09-11-13-19-19-20-24-32-33-37-39-41-44-48-50-51-59-63-65-72-72-76-85-96-97-97
05-01-2020 45721 14012 06-01-2020 06-10-12-14-16-16-23-23-25-27-34-35-38-43-44-45-46-47-59-69-70-72-77-84-84-89-94
30-11-2018 88321 72729 01-12-2018 00-00-06-11-15-21-24-25-26-27-29-29-30-36-39-39-48-50-54-60-67-70-84-87-88-89-92
21-11-2018 79721 95565 22-11-2018 06-19-19-26-27-27-27-35-39-41-46-49-51-56-58-58-60-65-72-75-77-83-84-90-92-93-94
21-09-2018 31221 29578 22-09-2018 06-07-10-12-17-18-27-36-48-50-54-56-57-65-69-70-71-75-77-78-83-87-90-97-97-97-99
19-01-2018 67721 69463 20-01-2018 00-03-05-18-28-28-32-36-37-38-44-51-51-53-55-62-63-63-70-76-77-85-85-86-91-95-95
14-01-2018 45021 85298 15-01-2018 01-05-12-15-21-21-23-26-28-28-41-42-45-46-49-53-61-71-75-80-82-84-94-94-95-97-98
22-12-2017 59521 53369 23-12-2017 11-12-14-14-15-18-22-23-23-26-28-33-35-36-41-43-57-59-59-61-67-69-72-84-87-91-96
01-07-2017 82721 53349 02-07-2017 04-04-08-10-19-25-32-35-37-38-41-42-43-49-55-55-57-60-71-75-76-77-79-85-92-93-98
11-06-2017 18721 83555 12-06-2017 01-21-23-23-31-32-32-41-45-45-46-48-52-55-62-73-74-75-76-82-83-84-86-87-89-91-96
26-05-2017 56321 15355 27-05-2017 05-10-10-11-14-17-18-27-31-32-45-47-54-55-56-61-62-63-63-66-67-71-80-82-83-86-94
29-04-2017 54621 13176 30-04-2017 12-13-14-20-25-27-29-32-34-46-47-50-50-50-58-60-61-66-76-79-83-85-87-90-92-92-95
08-12-2016 83121 06735 09-12-2016 01-02-05-07-12-16-18-18-20-24-25-26-32-35-37-42-46-46-55-55-66-76-82-86-89-90-98
20-10-2016 39821 49878 21-10-2016 02-08-11-17-23-24-28-30-34-35-35-37-52-53-55-65-68-73-73-75-78-80-82-82-94-98-99
03-10-2016 02821 54308 04-10-2016 02-07-08-08-08-09-10-13-16-16-23-26-27-29-44-46-52-52-52-54-55-55-62-71-74-88-98
13-04-2016 09821 09866 14-04-2016 06-06-09-10-12-20-28-28-36-42-43-44-46-52-52-55-58-66-66-68-75-79-83-86-90-90-91
15-08-2015 58421 26736 16-08-2015 01-13-14-17-21-28-30-34-36-37-39-45-47-48-48-49-55-56-57-58-65-81-82-86-90-94-95
17-10-2014 96621 84860 18-10-2014 00-07-13-16-16-20-25-32-32-35-49-49-49-50-53-55-58-60-64-64-64-66-68-68-81-84-97
08-09-2014 70121 24077 09-09-2014 05-06-08-09-14-20-26-29-30-31-38-39-39-43-47-54-54-61-62-62-69-70-77-77-92-94-95
04-07-2014 77521 50815 05-07-2014 09-13-15-20-21-24-28-31-34-34-35-38-38-40-41-42-52-63-65-72-74-79-80-85-88-93-95
21-12-2013 59421 21155 22-12-2013 02-04-05-09-13-17-19-22-22-25-31-35-37-55-55-57-60-61-63-64-74-80-88-92-94-94-94
16-12-2013 03721 07673 17-12-2013 00-11-13-16-16-19-26-28-28-40-42-44-44-47-49-55-59-66-67-73-74-80-80-85-87-88-99
06-10-2012 66321 68818 07-10-2012 00-01-02-10-11-18-20-22-25-26-48-48-50-50-51-59-60-60-69-69-69-70-74-75-78-94-97
22-09-2012 47921 23673 23-09-2012 06-07-10-12-16-17-18-18-23-32-38-39-45-46-48-50-54-62-70-71-73-73-76-78-88-96-97
29-05-2012 34221 69939 30-05-2012 04-05-06-10-10-11-22-23-32-36-39-45-47-48-53-53-54-56-64-65-66-70-73-81-88-92-96
06-05-2012 71421 91229 07-05-2012 00-03-21-24-24-29-31-33-35-40-43-44-45-48-49-55-64-67-73-77-84-88-89-92-95-97-98
10-04-2012 50321 77582 11-04-2012 05-12-16-17-17-19-29-29-30-38-39-42-43-51-53-61-70-75-77-82-83-85-88-91-97-98-99
12-09-2011 35221 56462 13-09-2011 00-03-08-10-13-17-19-20-24-28-40-48-49-57-58-59-62-62-64-65-66-72-75-76-80-95-98
08-06-2011 47421 24268 09-06-2011 03-05-09-12-18-19-21-21-23-31-31-44-56-61-65-66-67-68-70-75-82-82-86-87-89-89-95
18-05-2011 29621 14560 19-05-2011 00-08-09-22-22-30-30-30-31-33-36-37-38-40-40-46-48-58-60-67-68-79-85-86-87-89-91
10-10-2010 50321 32933 11-10-2010 01-01-06-08-10-10-14-27-29-29-31-33-33-33-45-48-49-54-61-64-69-70-78-90-92-95-99
18-10-2009 66421 51328 19-10-2009 00-06-09-11-12-16-21-25-28-43-43-44-45-48-49-54-55-65-65-66-68-78-78-86-88-94-97
15-09-2009 53621 40002 16-09-2009 02-02-03-08-09-13-14-17-21-21-23-26-31-33-38-38-53-57-65-68-73-74-77-81-83-86-93
16-03-2009 01621 28743 17-03-2009 00-01-03-14-17-19-24-30-31-37-39-39-41-43-44-47-59-59-61-70-71-83-87-91-92-92-98
17-08-2008 20221 39613 18-08-2008 03-07-12-13-17-28-31-33-33-35-40-44-47-48-50-52-52-59-61-67-72-78-80-88-91-92-96
10-01-2008 59221 41827 11-01-2008 00-12-12-19-24-27-40-40-40-44-44-51-52-56-57-58-59-63-71-75-77-81-84-87-90-95-98
13-12-2007 55421 85247 14-12-2007 04-07-07-10-11-16-17-19-22-23-28-29-34-40-43-46-47-57-57-73-73-75-84-84-85-90-98
25-10-2007 84921 53010 26-10-2007 00-04-10-15-16-22-23-25-27-28-39-44-45-48-50-59-61-66-68-69-70-76-78-84-86-99-99
29-05-2007 47321 21753 30-05-2007 04-08-20-20-24-28-31-32-36-39-42-43-50-53-56-57-62-67-69-70-73-75-82-84-87-96-99
27-01-2007 50521 98340 28-01-2007 00-04-08-08-09-14-21-25-29-30-32-35-40-40-42-44-46-47-58-61-67-67-70-74-81-98-98
20-11-2006 35221 36231 21-11-2006 04-11-13-16-17-20-23-31-36-41-44-45-48-48-54-59-60-62-64-74-79-82-87-89-91-94-94
14-11-2006 16421 34175 15-11-2006 00-07-08-09-10-13-16-19-19-26-34-34-37-59-59-70-71-74-75-75-75-76-77-79-84-88-91
22-10-2006 78021 36004 23-10-2006 04-06-07-10-11-12-15-16-18-20-21-22-37-41-42-49-54-69-72-77-79-82-83-91-94-97-98
08-10-2006 89221 62953 09-10-2006 04-05-06-06-07-12-16-18-22-31-32-36-53-57-58-63-64-68-69-71-74-80-85-93-95-96-97
14-01-2006 98421 48258 15-01-2006 02-05-15-27-33-34-34-38-38-46-48-53-57-58-59-62-67-72-73-76-77-78-82-84-94-97-98
18-09-2005 07621 42218 19-09-2005 08-09-09-18-19-20-20-24-24-26-31-35-36-40-46-48-63-64-69-71-80-82-83-92-93-95-97
27-02-2005 22221 64034 28-02-2005 04-12-12-13-14-14-19-22-23-26-29-34-37-39-39-44-50-56-60-60-68-69-77-79-89-90-95
23-01-2005 94121 61083 24-01-2005 01-02-08-08-09-12-18-24-26-28-41-44-47-55-56-56-58-62-65-67-71-73-77-80-83-83-88

Đề về 21 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 21 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 21 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 21 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 76-67 và 49-94. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 21 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 36 hoặc con 40. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 21

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 21 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 21 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 21 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 21 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 21.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 21 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 21 sẽ tương đương với con lô tô 76.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 21 sẽ tương đương với con lô 94.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 21

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 21

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.