Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 66 - 3 Lần 15 - 2 Lần
75 - 2 Lần 35 - 2 Lần 78 - 2 Lần
17 - 2 Lần 31 - 2 Lần 06 - 1 Lần
27 - 1 Lần 44 - 1 Lần 04 - 1 Lần
45 - 1 Lần 41 - 1 Lần 00 - 1 Lần
81 - 1 Lần 19 - 1 Lần 28 - 1 Lần
22 - 1 Lần 82 - 1 Lần 23 - 1 Lần
67 - 1 Lần 91 - 1 Lần 16 - 1 Lần
85 - 1 Lần 57 - 1 Lần 90 - 1 Lần
39 - 1 Lần 80 - 1 Lần 73 - 1 Lần
32 - 1 Lần 64 - 1 Lần 01 - 1 Lần
38 - 1 Lần 47 - 1 Lần 09 - 1 Lần
34 - 1 Lần 33 - 1 Lần 53 - 1 Lần
36 - 1 Lần 77 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 11 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 2 Lần Đuôi 9 về 3 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 31

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-02-2022 07631 70968 27-02-2022 04-14-15-17-17-17-19-48-50-53-54-59-61-68-68-68-69-72-75-75-79-83-84-84-87-93-96
16-01-2022 55431 88041 17-01-2022 05-08-09-17-21-22-30-31-38-39-39-41-44-52-57-64-64-65-70-75-77-79-89-96-98-98-99
07-12-2021 63631 29115 08-12-2021 00-03-12-15-17-19-23-27-44-48-49-52-53-58-62-62-64-67-80-81-85-87-92-95-96-96-99
21-01-2021 21331 09264 22-01-2021 02-15-23-26-38-40-49-49-50-51-57-61-63-64-66-66-67-71-74-75-79-81-81-82-86-95-99
28-09-2020 96331 59323 29-09-2020 00-10-11-12-19-21-23-28-33-36-39-42-42-48-60-68-72-80-81-83-89-91-93-94-97-97-98
27-07-2020 38931 91382 28-07-2020 05-07-07-11-16-23-28-31-32-33-34-45-51-51-52-53-57-57-59-70-78-82-82-92-92-98-99
26-11-2019 16031 34257 27-11-2019 06-06-07-07-07-16-19-22-22-23-24-25-25-26-26-40-42-46-49-57-58-59-63-73-79-79-89
13-01-2019 38231 51545 14-01-2019 02-03-04-04-16-20-21-25-28-34-39-43-45-49-51-56-59-64-67-73-74-81-84-92-93-95-99
27-07-2018 69031 20833 28-07-2018 02-05-11-17-23-24-33-41-47-57-57-59-62-64-64-66-67-67-71-72-73-78-78-81-84-86-94
02-01-2018 84631 11717 03-01-2018 04-05-08-17-18-22-23-28-29-50-56-56-57-60-60-62-64-72-74-74-78-81-88-89-89-96-99
16-12-2017 71531 35048 17-12-2017 01-07-11-15-31-34-36-37-40-42-45-48-48-48-50-54-62-62-69-76-80-90-94-94-95-96-97
19-10-2017 59331 65732 20-10-2017 10-12-13-15-18-19-25-27-31-32-37-38-49-51-58-59-59-64-65-66-67-67-69-71-74-89-91
02-09-2017 05731 95371 03-09-2017 00-03-10-10-11-14-16-19-22-22-25-28-31-31-39-40-44-46-47-58-65-71-76-98-98-99-99
15-08-2017 07631 28985 16-08-2017 01-09-10-14-25-27-27-38-42-43-49-52-56-57-59-61-67-73-73-74-76-79-85-86-86-92-95
13-07-2017 07831 79866 14-07-2017 03-12-16-28-29-33-35-35-36-40-43-54-60-65-66-67-70-72-72-75-79-83-87-90-91-97-99
30-05-2017 59431 32266 31-05-2017 01-05-06-08-18-29-29-32-38-42-42-48-49-50-54-54-62-66-66-79-82-82-84-87-90-92-93
20-05-2017 43031 99377 21-05-2017 02-05-06-15-22-24-27-31-34-38-39-44-48-58-63-63-66-66-69-75-77-77-81-84-84-89-99
27-10-2016 89231 33073 28-10-2016 02-03-13-13-14-26-33-37-38-41-42-43-44-56-57-61-65-68-72-73-73-77-78-80-89-91-91
06-09-2016 47831 19416 07-09-2016 03-04-06-09-12-12-16-18-20-21-23-27-28-40-42-42-57-70-72-73-76-83-85-95-95-96-98
29-04-2016 65431 25434 30-04-2016 01-15-21-27-29-32-32-33-34-34-35-36-42-43-49-55-71-76-77-80-85-85-93-93-97-98-98
20-11-2015 63131 12809 21-11-2015 03-05-06-09-15-16-26-32-36-38-42-56-57-60-62-65-68-74-78-78-79-81-88-89-90-93-96
19-11-2015 62931 63131 20-11-2015 04-05-10-11-11-12-13-13-20-25-28-29-31-33-38-45-50-51-58-63-67-69-75-89-93-96-99
15-11-2015 62831 58915 16-11-2015 06-12-15-16-17-22-24-26-30-33-40-53-55-60-68-70-71-82-83-83-89-89-94-95-95-95-97
20-09-2015 40031 08304 21-09-2015 04-04-05-15-17-17-21-22-24-26-26-27-47-48-50-53-55-55-55-63-70-72-74-81-89-89-98
17-08-2015 68631 65322 18-08-2015 00-01-01-03-05-06-09-16-21-22-22-30-35-41-42-46-46-48-49-50-55-65-66-77-84-85-86
08-08-2015 21531 57536 09-08-2015 00-04-05-07-08-10-14-15-23-24-25-26-26-33-35-36-38-52-70-78-79-82-86-86-89-93-96
14-06-2015 25731 86948 15-06-2015 04-14-16-25-26-26-29-30-33-34-41-47-48-50-50-51-57-66-67-71-80-86-87-90-93-94-95
01-05-2015 46431 92947 02-05-2015 00-04-10-10-11-27-32-41-41-43-45-45-47-49-50-51-54-59-65-67-71-76-77-78-78-85-89
21-01-2015 54831 24290 22-01-2015 14-16-17-17-17-24-32-38-42-59-60-60-65-69-71-74-75-75-86-86-89-89-90-91-91-94-99
29-06-2014 63731 86444 30-06-2014 01-02-03-13-17-24-26-27-28-31-32-32-32-35-37-42-44-51-64-69-72-73-73-74-86-89-99
17-11-2012 77131 60548 18-11-2012 00-07-08-27-27-28-29-32-32-39-39-45-48-58-67-68-69-70-70-70-72-73-83-86-94-96-96
03-04-2012 27131 59317 04-04-2012 04-04-05-16-17-17-17-25-34-36-38-41-55-56-58-60-68-70-74-80-80-82-83-84-85-92-93
17-02-2012 61931 18175 18-02-2012 01-09-10-18-19-21-25-27-29-31-33-38-52-54-58-66-67-68-70-71-74-75-77-80-88-88-91
17-01-2012 96231 34978 18-01-2012 05-06-08-09-09-10-12-13-16-23-25-44-49-52-54-62-62-62-63-64-78-80-81-81-88-96-99
02-10-2011 25831 05527 03-10-2011 01-03-06-09-09-13-17-25-26-27-30-31-37-42-43-51-51-55-59-63-65-65-66-79-81-97-98
12-08-2011 73231 51066 13-08-2011 01-04-05-06-18-27-29-31-37-47-51-52-52-59-62-65-65-65-66-68-71-71-75-80-86-88-91
28-06-2011 51231 05378 29-06-2011 00-02-05-11-16-16-18-24-30-34-38-45-46-47-51-58-58-58-60-63-68-70-78-85-90-90-99
19-04-2011 58731 05691 20-04-2011 01-04-05-07-12-14-24-25-26-29-38-40-42-42-44-53-55-61-61-68-71-72-80-88-91-95-98
18-11-2010 36931 38480 19-11-2010 12-29-33-34-36-38-39-40-43-46-48-52-54-64-67-70-72-78-78-78-80-80-82-84-87-89-99
17-11-2010 68531 36931 18-11-2010 00-05-05-06-10-19-21-27-30-31-32-42-52-57-61-65-71-72-73-74-75-78-80-86-92-93-96
28-10-2010 35931 45739 29-10-2010 03-04-05-08-09-10-20-30-39-40-41-44-44-45-62-71-79-85-85-87-88-92-93-95-97-97-98
04-05-2010 27931 49835 05-05-2010 02-09-09-13-15-15-16-22-23-24-25-28-34-35-37-38-40-43-50-62-65-68-74-87-95-96-99
18-08-2009 61131 83467 19-08-2009 00-05-06-06-10-11-15-17-19-21-22-29-29-33-34-43-43-48-48-50-65-67-71-74-83-87-90
01-06-2009 58731 87228 02-06-2009 09-16-17-25-26-28-31-32-48-48-50-54-64-67-68-70-71-76-77-80-82-87-88-92-93-95-98
24-11-2008 57531 04019 25-11-2008 03-05-09-12-16-19-20-26-45-53-54-55-57-57-60-66-66-78-79-79-82-83-85-87-91-91-92
03-11-2008 54231 79381 04-11-2008 09-11-17-18-24-26-35-40-40-46-46-50-50-56-58-60-62-66-73-79-81-84-86-87-92-96-98
24-02-2008 92131 75406 25-02-2008 01-04-06-07-11-16-20-24-27-28-30-35-52-54-58-58-59-62-70-73-75-75-80-80-87-88-99
25-01-2008 20031 44538 26-01-2008 04-07-08-13-22-27-38-49-58-59-62-63-64-64-65-66-66-69-74-74-76-80-91-94-94-96-96
05-02-2007 40131 44875 06-02-2007 06-08-10-12-15-24-25-29-30-39-46-46-47-57-57-60-65-68-72-75-76-83-84-85-86-91-93
21-11-2006 36231 97735 22-11-2006 02-07-13-22-27-34-35-37-38-42-43-43-43-44-51-54-57-58-59-62-63-67-86-87-93-96-99
16-10-2006 13131 57300 17-10-2006 00-02-03-10-16-29-30-31-33-37-37-39-39-40-44-44-45-46-58-71-73-76-79-83-87-89-99
29-07-2006 32031 77153 30-07-2006 02-05-05-07-10-12-19-19-20-20-29-41-43-46-51-53-57-58-59-60-65-67-70-81-87-93-98
18-03-2005 29231 80701 19-03-2005 01-03-04-05-07-09-11-15-18-27-28-39-39-49-52-56-59-64-65-71-77-77-86-96-98-98-99

Đề về 31 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 31 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 31 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 31 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 58-85và 67-76. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 31 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 25 hoặc con 70. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 31

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 31 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 31 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 31 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 31 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 31.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 31 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 31 sẽ tương đương với con lô tô 85.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 31 sẽ tương đương với con lô 67.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 31

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 31

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 31 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.