Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 33

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 3 Lần 92 - 3 Lần 14 - 2 Lần
13 - 2 Lần 56 - 2 Lần 39 - 2 Lần
60 - 2 Lần 91 - 2 Lần 80 - 2 Lần
64 - 2 Lần 20 - 2 Lần 18 - 1 Lần
59 - 1 Lần 01 - 1 Lần 41 - 1 Lần
55 - 1 Lần 62 - 1 Lần 78 - 1 Lần
07 - 1 Lần 77 - 1 Lần 89 - 1 Lần
36 - 1 Lần 85 - 1 Lần 27 - 1 Lần
17 - 1 Lần 44 - 1 Lần 24 - 1 Lần
47 - 1 Lần 87 - 1 Lần 33 - 1 Lần
70 - 1 Lần 22 - 1 Lần 34 - 1 Lần
06 - 1 Lần 05 - 1 Lần 94 - 1 Lần
52 - 1 Lần 50 - 1 Lần 63 - 1 Lần
08 - 1 Lần 32 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 33

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 33

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-12-2021 62033 24147 31-12-2021 00-00-07-11-25-26-30-37-43-47-47-48-64-65-66-69-69-74-75-80-88-90-91-92-92-97-98
19-07-2021 47133 23036 20-07-2021 00-02-17-18-22-22-36-37-38-42-45-50-52-55-56-62-68-71-72-73-78-80-81-81-81-82-99
27-04-2021 49333 91213 28-04-2021 00-04-05-08-13-15-17-19-23-30-43-45-49-50-59-60-60-64-67-71-71-78-82-83-86-96-98
18-03-2021 37733 55324 19-03-2021 00-05-05-06-08-08-08-14-18-20-24-24-26-30-32-43-45-48-50-51-78-78-85-89-93-93-99
07-03-2021 38433 20859 08-03-2021 09-09-12-14-15-17-17-31-36-38-43-44-44-46-47-50-59-59-65-67-75-75-80-84-88-89-92
10-12-2019 99233 45585 11-12-2019 00-01-07-10-15-18-20-22-24-38-42-44-47-50-53-54-57-59-61-76-78-78-85-87-97-99-99
03-08-2019 25333 63132 04-08-2019 05-06-10-12-25-29-31-32-32-37-39-41-44-52-52-53-54-64-70-73-75-78-78-81-87-89-94
25-05-2019 45433 90064 26-05-2019 02-07-08-09-09-12-14-14-22-23-25-38-47-54-55-64-68-69-75-77-82-88-88-90-92-92-97
12-02-2019 11333 67091 13-02-2019 02-03-09-09-15-15-19-25-28-35-36-36-41-59-60-61-67-73-76-77-80-83-86-89-91-93-97
26-11-2018 74033 44616 27-11-2018 01-11-15-16-26-39-39-40-42-43-47-53-57-57-58-63-65-66-68-68-71-75-81-86-92-98-99
26-10-2018 78933 13194 27-10-2018 02-13-15-20-25-25-32-43-44-44-49-54-54-55-62-64-64-65-66-66-75-81-81-86-88-93-94
28-07-2018 20833 69492 29-07-2018 01-02-05-17-20-31-33-39-39-41-47-48-57-59-59-61-66-80-82-84-86-88-92-92-92-93-95
18-06-2018 86133 15489 19-06-2018 03-04-05-07-09-27-36-37-39-41-44-47-51-54-55-58-65-66-68-71-80-89-90-90-95-96-99
04-12-2017 60833 82177 05-12-2017 02-04-10-13-17-21-21-26-27-33-49-55-56-61-63-65-68-71-77-77-83-85-87-91-94-96-98
08-08-2017 46433 89716 09-08-2017 00-02-15-16-19-22-36-36-47-50-57-57-59-64-67-68-74-75-76-84-86-89-90-95-98-98-98
27-07-2017 77333 85139 28-07-2017 11-12-14-22-24-35-39-42-45-47-54-54-55-58-58-59-61-66-68-70-73-73-75-77-79-80-93
20-07-2017 11733 20464 21-07-2017 01-12-16-19-28-32-41-44-47-53-53-54-55-56-59-63-64-66-75-76-76-77-88-91-92-95-99
28-03-2017 92233 18516 29-03-2017 04-05-08-09-15-16-27-28-28-39-40-41-42-45-48-53-54-67-68-73-75-77-81-82-82-89-99
20-01-2017 43033 64105 21-01-2017 00-01-05-16-19-20-22-23-27-35-35-40-43-46-51-53-53-58-67-70-72-78-80-81-84-89-90
23-09-2016 21533 29506 24-09-2016 01-04-06-07-13-14-16-16-17-23-30-35-41-41-49-55-59-60-68-71-71-76-77-77-77-85-88
29-02-2016 36733 47739 01-03-2016 01-01-04-04-05-08-11-11-16-26-27-32-38-38-38-39-70-76-76-77-80-80-83-91-91-93-95
06-02-2016 90033 07-02-2016
26-11-2015 60233 61591 27-11-2015 03-08-08-08-22-22-23-23-24-31-36-41-45-49-51-55-59-60-63-64-66-80-84-89-91-95-97
23-09-2015 20433 52117 24-09-2015 10-12-14-17-25-34-35-38-41-46-48-48-50-52-64-64-67-71-71-75-77-80-87-91-91-96-99
18-03-2015 96033 83756 19-03-2015 05-09-12-13-13-16-25-31-31-39-43-50-56-56-60-63-66-73-73-76-76-84-90-92-93-95-95
19-01-2015 78933 64256 20-01-2015 05-10-11-15-19-23-27-31-31-34-38-44-45-49-51-51-55-56-57-67-74-78-90-91-91-94-95
01-07-2014 18133 29160 02-07-2014 02-02-07-11-11-11-15-24-33-34-41-43-43-50-53-59-60-68-68-69-69-75-78-79-81-88-99
01-06-2014 51233 70418 02-06-2014 07-08-09-10-18-20-21-28-30-32-38-41-45-56-56-57-64-67-70-73-74-79-79-81-90-94-95
11-04-2014 95633 85634 12-04-2014 10-12-25-27-27-31-34-35-35-38-42-43-44-47-53-53-56-63-68-68-70-73-78-80-80-88-90
06-02-2014 66933 52114 07-02-2014 07-09-14-15-17-18-23-27-33-34-34-35-47-48-52-56-65-65-66-68-72-73-81-84-87-96-97
07-11-2013 29933 75180 08-11-2013 07-09-18-26-29-32-35-41-46-46-51-61-74-75-76-79-80-81-82-86-87-89-91-92-92-95-99
04-10-2013 43333 25522 05-10-2013 09-11-12-13-14-15-19-22-24-32-34-39-40-49-50-51-53-63-66-69-70-74-82-83-83-87-97
22-07-2013 63833 34713 23-07-2013 01-03-03-03-13-14-16-23-24-24-26-28-36-52-57-65-69-69-70-71-76-77-81-82-84-85-94
10-03-2013 33433 83014 11-03-2013 02-03-03-07-12-14-14-16-17-26-29-30-36-39-40-47-49-51-54-54-56-61-62-81-82-87-88
22-12-2012 00633 49780 23-12-2012 01-01-05-06-07-08-11-14-23-25-27-39-43-50-50-51-53-53-59-63-64-77-80-81-83-92-98
18-08-2012 42933 40708 19-08-2012 04-08-12-15-18-22-27-28-33-44-45-50-57-57-58-58-58-62-63-67-69-70-74-85-89-93-94
16-07-2012 88533 51007 17-07-2012 01-05-07-07-10-17-23-25-28-29-37-39-48-54-54-55-62-62-66-67-78-85-86-90-91-94-96
31-08-2011 20433 94392 01-09-2011 11-11-14-21-24-27-31-32-33-34-37-39-43-48-49-52-52-60-68-70-73-82-83-88-90-92-94
08-04-2011 82033 18970 09-04-2011 00-06-12-17-18-24-28-29-32-36-40-46-47-47-48-48-50-50-65-70-73-81-85-89-95-98-98
05-04-2011 24633 76460 06-04-2011 00-09-11-12-13-13-17-19-32-34-34-39-59-59-60-61-62-73-74-77-80-81-88-91-95-98-99
11-10-2010 32933 99178 12-10-2010 01-07-08-13-17-21-22-26-39-42-46-51-55-72-75-78-78-80-81-81-82-82-83-88-96-97-98
29-05-2010 45333 90063 30-05-2010 08-10-11-11-13-16-16-16-28-32-33-48-52-56-56-63-65-65-72-72-76-84-91-92-92-94-95
01-05-2010 06233 54420 02-05-2010 00-02-03-06-10-17-20-23-24-30-43-46-48-66-67-69-70-70-71-74-77-83-86-88-95-96-96
30-04-2010 58533 06233 01-05-2010 03-04-25-26-26-29-30-33-36-44-47-48-49-51-53-53-59-61-61-64-72-73-77-85-87-90-95
06-06-2009 64633 27150 07-06-2009 00-01-06-06-07-07-14-21-28-32-39-43-44-48-49-49-50-51-65-66-70-71-73-79-79-87-96
03-12-2008 38533 33092 04-12-2008 10-13-23-27-31-34-35-36-45-46-46-49-50-52-53-53-53-55-57-65-76-76-78-83-90-92-93
22-08-2008 72033 09820 23-08-2008 05-08-08-10-16-20-22-24-25-26-27-28-29-29-30-30-52-60-64-70-72-72-73-86-90-90-91
28-04-2008 53633 06562 29-04-2008 00-02-04-06-11-13-13-14-15-18-19-28-30-46-58-61-62-65-74-75-79-80-86-93-96-97-98
24-04-2008 97133 48444 25-04-2008 03-06-10-16-20-29-31-36-43-43-44-52-56-68-68-70-74-76-76-76-80-84-86-88-91-95-98
05-03-2007 32033 92355 06-03-2007 05-08-14-17-20-25-26-31-46-46-46-53-55-55-60-60-62-63-65-69-73-78-89-89-89-90-98
22-05-2006 82533 01641 23-05-2006 03-07-08-14-15-17-21-23-24-31-34-36-41-41-46-50-53-54-55-60-66-67-70-79-93-93-99
11-01-2006 46333 65327 12-01-2006 03-10-19-19-24-27-29-30-41-47-49-59-60-62-65-78-78-81-85-86-87-89-91-92-94-95-99
11-11-2005 77533 85287 12-11-2005 01-04-07-12-15-21-24-39-44-44-49-56-61-66-71-72-75-76-77-78-86-87-88-91-96-99-99
23-04-2005 34133 36852 24-04-2005 02-02-04-13-23-24-25-29-35-36-37-38-42-51-52-57-72-75-85-85-89-89-89-91-93-98-98
04-04-2005 17333 62501 05-04-2005 00-01-01-14-18-22-23-23-29-30-44-49-50-55-56-58-61-63-65-69-74-78-78-82-85-92-97

Đề về 33 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 33 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 33 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 33 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 88 và 16-61. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 33 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 28 hoặc con 65. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 33

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 33 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 33 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 33 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 33 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 33.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 33 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 33 sẽ tương đương với con lô tô 88.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 33 sẽ tương đương với con lô 66.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 33

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 33

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.