Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 37

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 3 Lần 53 - 3 Lần 76 - 2 Lần
78 - 2 Lần 64 - 2 Lần 89 - 2 Lần
92 - 1 Lần 62 - 1 Lần 17 - 1 Lần
41 - 1 Lần 02 - 1 Lần 48 - 1 Lần
45 - 1 Lần 71 - 1 Lần 68 - 1 Lần
49 - 1 Lần 65 - 1 Lần 60 - 1 Lần
56 - 1 Lần 75 - 1 Lần 01 - 1 Lần
32 - 1 Lần 72 - 1 Lần 15 - 1 Lần
36 - 1 Lần 88 - 1 Lần 52 - 1 Lần
29 - 1 Lần 13 - 1 Lần 33 - 1 Lần
43 - 1 Lần 34 - 1 Lần 93 - 1 Lần
08 - 1 Lần 83 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 99 - 1 Lần 31 - 1 Lần
97 - 1 Lần 14 - 1 Lần 81 - 1 Lần
70 - 1 Lần 39 - 1 Lần 09 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 37

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 30 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 10 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 37

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-02-2023 29337 85120 10-02-2023 03-11-16-17-17-20-27-34-40-42-44-47-49-52-53-53-57-61-64-70-79-82-87-88-90-92-95-99
07-10-2022 13037 94309 08-10-2022 04-09-13-14-16-20-24-33-34-39-42-42-43-55-55-58-65-65-71-74-79-87-92-93-93-93-97
23-08-2022 63437 24832 24-08-2022 00-05-10-10-13-17-23-25-28-32-39-43-45-51-52-53-56-57-62-63-75-79-81-88-95-97-97
06-01-2022 98437 33657 07-01-2022 01-02-03-04-13-14-18-28-30-31-32-33-36-37-47-48-50-52-53-57-58-60-63-64-64-67-91
18-08-2020 72437 95501 19-08-2020 01-01-05-09-11-13-16-22-26-29-29-29-37-39-48-52-56-60-61-67-70-75-76-91-92-95-96
22-10-2019 17237 08753 23-10-2019 00-02-02-10-12-32-32-33-34-35-36-37-45-52-53-54-60-60-60-71-74-79-85-87-95-96-96
21-08-2019 78137 56093 22-08-2019 04-16-17-20-23-28-31-33-34-39-39-40-40-41-44-52-56-58-58-60-64-69-75-81-89-93-98
05-07-2019 81937 82297 06-07-2019 00-00-00-02-05-07-11-19-25-30-43-45-49-51-57-58-59-60-61-65-68-68-80-84-89-90-97
03-10-2018 58237 26134 04-10-2018 01-11-12-13-14-26-26-34-35-35-37-45-47-52-56-65-66-67-68-69-72-74-75-77-79-87-97
13-06-2018 03937 54343 14-06-2018 01-02-04-04-10-13-15-18-24-25-30-34-43-43-44-50-56-57-65-66-71-72-76-80-84-90-95
20-11-2017 33137 19753 21-11-2017 08-13-13-28-32-42-45-48-51-53-55-56-62-62-66-68-69-70-70-70-78-82-82-91-97-98-98
09-10-2017 15437 62571 10-10-2017 09-11-16-23-24-30-40-42-47-54-55-56-57-58-59-66-68-69-71-71-71-77-77-82-84-86-87
24-07-2017 34037 97164 25-07-2017 00-04-04-07-10-16-20-21-23-36-43-52-57-58-61-64-66-70-70-71-79-80-81-82-83-90-97
19-07-2017 66937 11733 20-07-2017 05-11-14-19-21-24-28-33-34-36-37-42-51-51-55-56-64-65-67-67-70-74-74-78-89-91-94
03-08-2016 82837 39113 04-08-2016 03-05-08-13-18-19-21-21-27-33-35-38-44-46-52-53-56-60-71-71-75-78-81-81-84-85-93
22-06-2016 82537 34529 23-06-2016 11-14-21-29-34-35-37-41-46-48-48-49-51-52-54-58-58-62-63-69-71-71-77-81-83-90-91
02-02-2016 72537 84175 03-02-2016 01-07-18-32-33-34-34-34-36-39-44-55-56-60-62-67-68-68-70-74-75-89-93-93-94-95-98
10-11-2015 13137 96056 11-11-2015 02-04-05-09-12-16-17-18-21-22-33-41-45-47-51-56-61-62-62-65-73-77-84-90-94-95-99
30-05-2015 18637 16739 31-05-2015 11-11-13-14-14-21-24-24-25-33-36-37-37-38-39-39-42-55-61-61-67-68-68-68-75-81-98
18-02-2014 91737 31764 19-02-2014 03-05-06-10-12-16-18-30-35-44-45-46-47-54-64-64-66-74-74-75-82-82-83-84-92-97-98
03-08-2013 22537 18089 04-08-2013 05-06-09-09-09-13-15-22-33-37-40-43-45-51-55-66-68-69-74-81-82-84-86-89-93-96-96
29-05-2013 34437 64352 30-05-2013 03-14-22-22-29-36-42-46-47-50-52-53-57-65-69-72-76-76-83-83-84-85-85-92-93-96-97
06-05-2013 84037 57145 07-05-2013 03-07-08-09-13-15-17-19-21-23-25-28-31-33-45-47-48-51-63-66-67-67-68-71-76-83-97
12-03-2013 74237 48660 13-03-2013 07-13-22-27-27-30-41-47-51-53-55-58-58-59-60-65-72-74-77-77-79-81-81-82-83-83-98
23-02-2013 67437 62370 24-02-2013 01-22-23-28-29-32-33-36-40-43-46-47-48-52-58-59-59-64-65-65-70-76-77-80-85-88-88
15-01-2013 90137 76353 16-01-2013 03-04-12-22-22-22-25-25-35-36-38-52-53-57-60-68-76-76-83-85-85-86-90-91-93-96-97
03-12-2012 10237 59048 04-12-2012 01-04-08-11-14-17-32-37-38-45-48-49-56-59-64-65-66-73-75-81-84-86-86-88-91-91-93
28-11-2012 38837 59488 29-11-2012 01-05-07-15-16-18-24-24-25-25-26-37-37-38-42-42-65-68-71-71-80-80-81-81-86-88-92
16-11-2012 02637 77131 17-11-2012 02-09-10-13-13-20-23-24-31-34-37-38-40-45-47-49-49-52-60-70-71-76-79-83-91-92-94
27-10-2012 71037 47181 28-10-2012 02-02-03-07-07-10-12-14-19-21-26-28-41-46-47-64-71-71-74-77-81-87-88-89-93-93-94
17-06-2012 07437 63692 18-06-2012 00-12-17-18-24-26-30-32-37-40-44-45-49-50-51-52-57-58-59-60-64-65-81-86-90-90-92
12-06-2012 10837 97665 13-06-2012 01-06-06-14-14-15-20-25-25-31-32-35-35-45-49-51-57-61-62-62-64-65-66-74-77-91-98
28-04-2011 78237 60991 29-04-2011 01-04-06-07-09-15-19-20-25-27-35-36-39-40-46-59-60-60-64-69-78-81-86-91-94-97-98
23-03-2011 19737 05436 24-03-2011 00-05-10-10-11-18-25-26-31-31-33-36-42-43-44-50-52-62-62-65-71-76-91-92-92-93-99
04-11-2010 81637 97183 05-11-2010 00-00-02-05-09-23-23-24-27-32-38-41-43-45-45-46-50-59-62-63-66-79-83-88-92-93-93
19-10-2010 57037 69149 20-10-2010 00-07-10-13-13-15-16-21-24-25-37-40-40-42-43-49-51-53-54-56-56-57-60-65-66-89-94
07-10-2010 91737 06908 08-10-2010 00-04-06-08-13-14-22-24-25-25-25-31-41-42-43-45-48-49-56-61-61-62-82-82-83-93-93
04-06-2010 63537 74699 05-06-2010 00-08-10-13-14-24-29-33-34-35-42-42-43-54-54-60-61-64-65-67-68-73-74-75-81-85-99
02-12-2009 42737 30415 03-12-2009 00-02-04-07-12-15-17-20-20-21-25-32-33-39-45-46-48-50-66-74-75-76-77-77-93-96-97
08-06-2009 78937 84202 09-06-2009 02-07-08-10-12-12-30-33-40-42-43-49-55-57-59-61-66-68-75-78-80-81-81-87-92-94-97
20-04-2009 83437 98141 21-04-2009 00-01-03-12-13-18-18-23-26-29-41-41-48-52-64-67-68-73-73-75-76-78-78-80-87-97-98
31-12-2008 72837 30872 01-01-2009 01-02-06-07-09-12-25-26-28-41-46-47-48-48-53-60-63-70-70-72-72-76-85-85-88-91-93
08-12-2008 34937 14317 09-12-2008 02-05-07-12-12-16-17-17-20-21-22-22-39-39-41-52-54-63-65-67-68-68-73-79-86-94-96
17-11-2008 86537 53362 18-11-2008 07-09-28-28-33-40-53-54-57-59-62-63-66-67-68-71-71-78-78-80-83-84-90-91-92-92-95
14-11-2008 59837 26289 15-11-2008 01-02-10-11-24-25-25-26-29-30-32-37-39-42-53-53-54-58-65-68-83-87-89-89-90-92-94
09-07-2008 71537 56259 10-07-2008 00-04-10-17-18-25-26-27-27-29-30-35-36-45-46-56-59-61-62-72-74-83-86-93-93-93-95
16-04-2008 83937 84878 17-04-2008 11-11-29-33-40-42-43-44-46-49-51-55-59-60-60-66-68-74-78-81-81-85-86-87-89-93-96
04-01-2008 20337 71559 05-01-2008 01-06-08-08-09-12-38-39-46-47-48-48-49-50-50-51-55-56-59-61-63-63-68-91-91-93-93
28-10-2007 37337 95878 29-10-2007 15-19-19-20-31-36-37-39-39-43-43-46-48-50-52-56-56-57-62-65-65-76-78-78-81-81-86
13-10-2007 05937 62214 14-10-2007 00-02-03-03-09-14-14-16-21-23-26-27-32-34-34-37-39-39-40-54-62-62-79-89-93-93-98
31-12-2006 64837 78376 01-01-2007 00-00-00-15-16-18-22-34-38-42-43-49-52-55-55-60-60-60-63-64-75-76-76-77-80-86-93
25-09-2006 00537 81476 26-09-2006 04-09-13-13-15-27-28-29-35-36-45-55-56-56-64-64-66-70-71-74-75-76-76-78-83-95-96
22-05-2005 46837 96959 23-05-2005 04-05-10-13-24-24-25-25-34-35-36-36-43-44-48-55-56-58-59-59-60-68-73-76-86-89-97
25-01-2005 34437 97368 26-01-2005 04-08-12-14-16-16-18-20-29-32-35-52-53-58-58-60-61-62-65-66-67-68-68-70-72-92-99

Đề về 37 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 37 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 37 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 37 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 28-82 và 06-60. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 37 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 02 hoặc con 30. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 37

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 37 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 37 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 37 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 37 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 37.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 37 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 37 sẽ tương đương với con lô tô 82.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 37 sẽ tương đương với con lô 60.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 37

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 37

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.