Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 40

Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 3 Lần 21 - 3 Lần 20 - 2 Lần
76 - 2 Lần 90 - 2 Lần 56 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 14 - 2 Lần
82 - 1 Lần 28 - 1 Lần 43 - 1 Lần
71 - 1 Lần 49 - 1 Lần 15 - 1 Lần
09 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
55 - 1 Lần 51 - 1 Lần 94 - 1 Lần
41 - 1 Lần 89 - 1 Lần 11 - 1 Lần
81 - 1 Lần 34 - 1 Lần 12 - 1 Lần
73 - 1 Lần 02 - 1 Lần 77 - 1 Lần
32 - 1 Lần 40 - 1 Lần 85 - 1 Lần
45 - 1 Lần 31 - 1 Lần 03 - 1 Lần
79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 40

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 0 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 40

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
31-08-2023 73040 61379 01-09-2023 08-09-09-10-18-21-23-26-27-31-36-37-43-43-50-54-54-59-68-73-73-79-79-84-87-87-92-99
14-01-2023 62940 44221 15-01-2023 00-01-04-04-08-12-16-21-28-33-38-41-45-45-49-57-64-66-69-78-79-80-90-91-92-92-94
08-01-2023 20040 78014 09-01-2023 03-11-11-14-15-17-17-25-26-27-30-34-38-47-52-54-57-57-59-59-65-67-70-84-86-89-91
23-06-2022 97140 49677 24-06-2022 00-00-01-04-08-11-13-24-40-41-44-45-48-55-55-56-57-58-70-71-77-77-77-85-86-91-95
17-03-2022 04440 90202 18-03-2022 01-02-05-06-08-10-14-18-19-34-37-37-39-41-46-51-52-70-70-76-76-82-84-92-93-96-97
27-01-2022 16440 83926 28-01-2022 08-13-16-17-19-22-26-28-36-38-39-46-51-55-57-58-60-72-74-74-75-76-76-79-79-79-98
14-11-2021 53940 77626 15-11-2021 05-07-15-19-22-26-27-27-27-30-31-34-46-47-55-55-59-71-72-73-75-81-93-94-95-97-97
17-10-2021 24640 11609 18-10-2021 00-01-09-09-16-18-19-27-28-31-32-33-34-47-48-49-52-55-61-62-68-70-70-71-72-89-96
21-03-2021 68140 54315 22-03-2021 02-05-09-10-11-15-19-26-36-37-38-41-44-46-49-51-55-55-59-61-66-68-74-78-81-84-86
28-01-2020 50940 80389 29-01-2020 02-10-13-15-15-20-21-25-28-35-63-63-65-74-77-77-79-82-83-87-88-89-93-94-95-98-99
08-12-2019 70840 55076 09-12-2019 01-08-11-12-13-15-21-22-23-27-28-31-36-36-37-38-47-57-59-72-76-76-83-87-92-93-94
10-08-2019 14040 86376 11-08-2019 05-08-26-27-28-31-32-34-35-36-38-41-43-50-65-69-72-72-74-75-76-81-84-84-86-87-92
06-06-2019 35740 43073 07-06-2019 06-10-10-14-15-20-20-21-24-36-40-41-45-48-50-53-67-68-69-73-75-80-86-89-93-96-97
12-12-2018 63140 83517 13-12-2018 00-03-05-16-17-24-26-34-39-44-56-57-58-62-67-68-69-71-75-83-83-84-85-86-92-92-94
11-09-2018 50040 81156 12-09-2018 02-04-05-10-11-15-21-25-27-29-34-37-39-46-54-55-56-57-59-67-82-85-90-90-90-97-99
02-09-2018 19640 52049 03-09-2018 01-03-05-07-08-08-10-11-12-16-16-26-27-32-33-38-40-47-47-49-58-65-69-71-86-91-97
15-07-2018 84740 44371 16-07-2018 03-06-07-18-25-26-29-33-34-35-38-40-41-42-57-60-66-70-71-71-71-72-84-86-90-96-97
18-05-2018 38740 15245 19-05-2018 01-10-11-14-19-23-26-32-34-40-45-46-54-55-61-64-66-67-73-78-82-82-84-84-87-88-90
14-09-2017 42140 66956 15-09-2017 00-01-01-02-07-08-13-14-15-33-39-53-54-54-56-58-63-73-74-76-77-77-84-89-90-92-92
14-03-2017 81040 98441 15-03-2017 07-09-11-14-19-23-23-27-27-40-40-41-41-41-56-62-65-66-68-69-72-79-86-86-86-89-97
10-01-2017 42040 07790 11-01-2017 01-01-03-06-08-29-31-36-39-48-58-60-66-66-69-73-76-78-82-87-88-89-90-91-95-98-99
21-07-2016 98540 46412 22-07-2016 00-12-12-13-14-15-17-17-23-24-30-40-40-50-53-70-72-73-84-85-88-89-96-97-97-97-98
04-05-2016 09640 83220 05-05-2016 05-11-13-13-16-17-20-23-34-40-43-58-59-65-65-67-71-72-75-76-77-79-84-86-87-94-94
12-04-2016 10140 09821 13-04-2016 00-05-06-19-21-31-36-39-41-46-46-48-53-57-59-64-64-67-68-70-71-75-80-85-85-87-88
25-12-2015 85140 23185 26-12-2015 04-09-11-12-13-14-14-19-23-26-41-43-46-49-52-52-58-59-60-60-62-71-73-80-85-89-90
02-12-2015 90340 15390 03-12-2015 02-03-10-18-21-22-26-34-40-42-47-50-50-51-65-66-68-69-69-76-83-84-90-90-93-94-95
18-07-2015 25540 94703 19-07-2015 03-06-09-15-19-23-30-32-35-37-37-40-45-46-46-49-52-71-71-73-76-77-85-85-91-92-97
03-06-2015 40740 41878 04-06-2015 03-04-08-15-22-30-37-39-49-50-52-54-60-62-63-66-70-75-78-80-83-87-93-95-97-99-99
28-06-2014 41940 63731 29-06-2014 06-06-18-19-24-31-32-37-38-41-42-43-46-46-47-48-55-61-62-63-72-73-78-90-92-96-97
27-06-2014 60240 41940 28-06-2014 02-08-11-11-14-17-27-38-40-40-42-49-53-62-62-62-63-69-71-72-75-78-78-87-91-96-97
21-04-2014 31340 55155 22-04-2014 01-03-05-06-14-16-17-22-22-22-28-34-35-35-45-55-56-58-58-58-61-63-66-73-81-87-97
03-07-2013 91840 18981 04-07-2013 01-02-02-03-11-14-36-40-41-46-51-52-53-55-60-63-73-74-79-80-81-86-87-88-94-94-95
28-04-2013 46640 69043 29-04-2013 08-08-12-22-23-24-29-29-29-31-35-40-43-46-47-49-50-54-60-66-68-68-73-81-84-92-95
28-03-2013 62540 44334 29-03-2013 08-10-17-18-23-30-33-34-38-41-42-43-44-47-51-59-63-63-69-69-74-74-81-85-88-88-91
25-06-2012 67340 38860 26-06-2012 07-08-09-10-11-12-16-16-18-18-28-34-44-47-56-59-60-62-65-74-77-84-90-90-92-92-97
13-01-2012 01940 91517 14-01-2012 01-09-17-18-22-23-25-26-30-33-34-44-54-58-62-63-64-64-64-65-70-75-78-83-93-95-96
03-10-2010 86340 42326 04-10-2010 01-01-02-05-14-16-19-19-26-27-32-35-41-41-42-45-48-48-59-60-64-66-68-78-79-85-95
27-09-2010 60640 75197 28-09-2010 04-07-07-09-12-17-17-23-30-43-43-47-47-52-59-61-64-70-71-73-79-80-83-84-86-92-97
18-07-2010 02640 02020 19-07-2010 01-02-03-09-10-10-12-16-20-23-25-30-33-35-45-48-57-69-72-78-78-82-86-87-90-90-92
14-10-2009 32040 00411 15-10-2009 00-11-11-14-14-18-24-27-28-29-34-35-37-38-40-40-43-44-45-78-84-85-89-90-92-93-94
25-08-2009 68840 92594 26-08-2009 12-15-18-24-29-30-33-36-45-49-58-61-61-67-69-72-72-73-80-83-84-89-89-94-95-95-97
09-01-2009 67140 42732 10-01-2009 02-02-03-03-05-12-13-13-15-15-25-28-32-36-42-43-49-55-61-61-69-71-76-80-82-89-90
20-04-2008 65540 06128 21-04-2008 02-06-09-13-14-15-21-28-28-32-35-37-38-48-52-54-61-69-70-77-80-84-86-89-89-92-97
28-01-2007 98340 74382 29-01-2007 05-07-14-17-17-18-22-25-30-36-38-39-42-46-53-55-61-66-69-70-71-82-82-84-86-87-97
26-01-2007 18540 50521 27-01-2007 00-02-07-10-14-19-21-35-35-36-37-37-39-46-46-49-50-58-63-64-64-74-80-88-90-95-97
20-01-2007 35640 14478 21-01-2007 00-04-06-13-16-19-20-23-24-29-33-38-44-53-53-56-57-58-59-61-70-78-87-88-96-96-98
22-08-2006 10540 63951 23-08-2006 00-00-03-06-09-13-17-17-30-34-36-40-40-45-45-48-51-51-60-68-74-79-80-81-83-86-88
07-05-2005 38340 56514 08-05-2005 08-09-14-15-15-20-20-21-23-23-25-26-31-33-59-63-65-68-71-74-83-85-86-88-89-94-96

Đề về 40 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 40 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 40 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 40 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 59-95 và 17-71. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 40 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 05 hoặc con 10. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 40

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 40 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai 40 trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 40 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 40 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 40 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 40.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 40 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 40 sẽ tương đương với con lô tô 95.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 40 sẽ tương đương với con lô 17.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 40

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 40

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.