Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51

Bộ số Bộ số Bộ số
17 - 3 Lần 39 - 2 Lần 55 - 2 Lần
84 - 2 Lần 44 - 2 Lần 33 - 2 Lần
89 - 2 Lần 27 - 2 Lần 90 - 2 Lần
52 - 2 Lần 09 - 1 Lần 31 - 1 Lần
03 - 1 Lần 47 - 1 Lần 34 - 1 Lần
20 - 1 Lần 48 - 1 Lần 16 - 1 Lần
91 - 1 Lần 71 - 1 Lần 05 - 1 Lần
93 - 1 Lần 14 - 1 Lần 68 - 1 Lần
96 - 1 Lần 75 - 1 Lần 74 - 1 Lần
24 - 1 Lần 15 - 1 Lần 80 - 1 Lần
97 - 1 Lần 78 - 1 Lần 73 - 1 Lần
18 - 1 Lần 69 - 1 Lần 77 - 1 Lần
45 - 1 Lần 19 - 1 Lần 21 - 1 Lần
08 - 1 Lần 70 - 1 Lần 28 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 51

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 2 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 2 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 51

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-09-2022 89651 35019 01-10-2022 01-01-02-04-12-13-18-19-22-30-30-30-34-36-38-45-50-63-66-67-67-69-79-92-93-96-97
11-09-2022 99951 55448 12-09-2022 01-04-09-21-23-28-32-39-40-48-51-55-59-60-64-65-67-67-67-68-68-71-75-76-80-82-89
26-08-2022 89151 89617 27-08-2022 00-04-06-07-10-17-20-22-25-26-28-30-36-38-42-44-45-47-58-63-71-73-74-76-86-87-87
12-07-2022 23151 95155 13-07-2022 07-09-09-10-14-19-20-26-26-28-35-38-41-48-55-55-57-57-60-66-67-71-75-80-84-93-97
23-02-2022 25351 16480 24-02-2022 01-03-04-09-10-12-13-18-20-31-34-34-54-62-65-65-66-67-76-80-86-87-91-92-94-97-98
09-08-2021 44751 29771 10-08-2021 01-01-03-04-15-26-30-34-36-46-50-51-53-57-59-66-69-71-75-82-85-88-88-89-90-91-95
11-12-2020 46551 09945 12-12-2020 01-01-04-05-12-12-13-18-18-20-26-26-29-35-45-50-56-71-74-75-78-86-86-87-89-97-99
28-06-2020 36351 66720 29-06-2020 00-08-12-14-15-19-20-26-28-29-37-45-46-52-52-56-57-66-71-74-76-78-78-81-82-90-90
12-03-2020 74951 73118 13-03-2020 00-00-00-02-05-11-14-18-19-22-23-24-31-40-40-41-52-62-81-82-83-84-87-87-89-92-99
20-11-2019 72751 15315 21-11-2019 03-03-04-05-08-10-11-12-15-20-24-31-35-43-43-50-57-58-64-68-68-69-76-84-86-89-95
04-10-2019 78051 04752 05-10-2019 02-04-06-09-11-13-16-25-31-40-42-44-46-50-52-52-58-64-66-69-71-71-75-76-78-91-92
05-09-2019 30051 58517 06-09-2019 06-09-10-14-17-19-21-22-24-26-26-27-31-35-36-41-45-47-48-60-66-67-70-77-81-96-96
17-03-2019 96651 41334 18-03-2019 08-16-21-24-31-31-31-32-32-33-34-34-38-48-62-67-67-71-72-75-77-77-80-91-92-92-94
01-02-2018 40951 61573 02-02-2018 00-02-04-05-16-22-23-25-29-30-41-48-60-62-68-69-70-72-73-73-74-75-80-86-87-97-98
28-01-2018 98451 75547 29-01-2018 02-04-15-17-24-26-26-32-33-33-35-37-39-41-45-45-47-50-50-53-57-70-72-72-72-88-94
01-01-2017 48951 53103 02-01-2017 03-03-06-09-11-13-21-21-27-28-33-33-52-54-63-70-71-74-80-83-83-83-87-90-92-96-97
08-10-2016 58551 81128 09-10-2016 01-04-10-15-15-18-20-28-30-31-33-37-41-43-49-49-57-58-62-66-74-75-77-77-87-93-97
28-03-2016 81751 40184 29-03-2016 01-01-09-16-19-20-20-20-21-22-24-26-27-27-37-39-45-55-57-60-65-79-79-79-79-84-97
05-01-2016 89851 08627 06-01-2016 01-09-09-18-20-27-30-35-40-47-48-50-61-63-63-65-68-70-72-74-79-86-88-89-93-95-98
23-04-2015 21551 95378 24-04-2015 00-01-04-04-04-15-17-18-19-27-36-42-42-50-53-61-63-71-71-71-72-78-82-87-95-96-99
17-03-2015 28451 96033 18-03-2015 03-15-25-32-33-37-47-50-55-59-63-63-70-72-72-74-74-75-80-81-82-86-86-93-94-95-96
24-11-2014 72851 30739 25-11-2014 01-24-27-28-29-29-33-33-36-38-38-39-39-42-46-49-54-55-59-65-76-77-80-81-81-87-98
31-10-2014 42851 81477 01-11-2014 00-00-02-04-08-14-20-27-28-29-31-33-35-35-35-43-44-52-53-54-66-66-69-71-77-79-97
16-09-2014 22951 97389 17-09-2014 02-02-06-06-10-20-21-30-39-42-48-48-49-51-52-63-66-68-70-72-74-75-84-89-93-96-96
11-06-2014 44151 57552 12-06-2014 00-05-20-21-21-22-23-24-26-26-29-32-33-33-34-37-47-50-52-54-61-73-79-86-87-94-95
29-04-2014 75251 77368 30-04-2014 08-09-10-13-19-20-21-24-26-29-35-38-40-41-42-43-52-58-63-64-68-75-83-86-87-88-92
24-01-2014 14951 19584 25-01-2014 00-13-15-15-28-28-33-33-39-45-46-55-62-63-64-68-69-74-78-82-83-84-87-89-90-92-97
24-09-2013 28251 68014 25-09-2013 00-01-04-08-11-13-14-21-21-27-28-37-44-49-49-51-51-52-58-62-65-65-66-75-81-90-95
05-08-2013 99951 61755 06-08-2013 02-09-13-21-21-23-24-24-25-33-34-41-42-43-45-47-55-58-62-67-72-72-78-91-94-96-96
08-08-2012 53851 28224 09-08-2012 00-06-14-19-20-22-23-24-25-28-31-32-37-45-47-64-65-69-69-75-76-82-86-86-90-96-97
02-05-2012 49051 87274 03-05-2012 00-02-04-07-08-16-17-28-29-32-38-40-48-54-60-62-63-74-77-77-79-87-87-91-93-94-97
08-02-2012 75051 19590 09-02-2012 28-32-38-40-40-41-42-47-48-50-53-53-61-62-67-79-81-82-86-86-88-88-89-90-93-94-98
29-10-2011 19751 78170 30-10-2011 00-05-09-12-29-32-33-34-36-40-42-43-44-45-49-50-57-59-61-65-70-72-73-91-92-95-99
30-08-2011 07051 20433 31-08-2011 00-01-02-10-26-27-29-30-33-35-41-42-42-44-45-50-54-55-56-59-59-65-68-73-81-91-96
14-06-2011 91651 21544 15-06-2011 12-19-22-22-23-29-30-32-42-42-44-50-52-53-53-53-53-56-62-63-74-75-76-76-76-77-83
28-01-2011 64051 20589 29-01-2011 11-14-19-19-20-35-38-41-44-45-50-51-62-64-66-68-69-69-70-75-80-80-87-89-90-91-92
27-11-2010 38551 27008 28-11-2010 00-00-03-03-07-07-08-11-16-16-24-27-27-33-35-46-48-50-51-52-52-56-57-62-69-72-93
09-08-2010 08451 23391 10-08-2010 00-03-07-07-08-09-22-30-35-36-42-47-50-52-53-77-80-83-83-84-85-85-87-91-95-95-99
31-05-2009 69651 58731 01-06-2009 02-04-08-22-27-31-37-39-49-52-52-60-62-64-65-73-74-75-76-78-78-80-82-87-93-94-95
24-12-2008 57951 48175 25-12-2008 00-00-03-07-16-18-19-23-29-37-41-41-51-52-57-58-63-67-75-76-85-87-88-90-91-94-98
23-07-2008 15151 30496 24-07-2008 03-05-13-15-18-19-23-29-35-41-47-50-52-54-55-56-64-69-69-72-76-77-83-84-86-96-98
19-06-2008 71951 50844 20-06-2008 00-03-03-05-16-29-32-32-35-37-40-42-44-44-51-51-53-55-60-61-61-62-72-77-79-87-89
03-03-2008 62351 62616 04-03-2008 01-04-06-10-16-18-24-30-32-37-43-45-48-51-57-59-64-69-74-76-77-79-79-79-80-81-84
09-11-2007 41751 43817 10-11-2007 04-04-13-14-17-17-17-17-24-25-27-35-35-39-39-40-40-43-44-45-69-80-94-95-97-99-99
13-09-2007 90251 18727 14-09-2007 00-00-01-17-18-23-25-27-28-37-39-41-50-60-64-65-66-70-71-78-78-82-83-87-95-97-99
19-08-2007 51451 54609 20-08-2007 06-09-14-16-19-20-22-25-31-40-41-41-41-47-53-56-57-60-69-74-75-82-85-90-94-95-98
12-01-2007 31651 64869 13-01-2007 00-03-06-13-14-15-17-17-31-32-33-41-42-42-55-61-62-63-68-69-73-74-83-88-91-97-99
07-10-2006 97751 89221 08-10-2006 13-14-17-18-20-21-31-34-36-41-43-45-45-53-61-69-71-75-80-81-81-85-86-88-91-95-98
05-10-2006 96351 31897 06-10-2006 00-02-08-10-15-16-18-25-27-36-40-43-44-50-58-63-64-77-79-81-81-86-86-93-97-97-99
23-08-2006 63951 83190 24-08-2006 03-13-20-22-26-28-29-37-38-41-51-56-60-66-70-74-74-77-84-89-90-90-91-95-97-97-99
06-06-2006 68751 05593 07-06-2006 01-14-22-22-22-25-29-30-34-35-37-46-52-55-55-58-61-63-66-66-68-68-68-81-84-93-96
09-08-2005 00651 14405 10-08-2005 00-05-06-09-13-20-25-31-38-40-50-57-59-63-64-67-67-70-70-74-80-84-87-89-89-94-99
18-04-2005 50951 68639 19-04-2005 02-04-06-22-30-35-36-36-37-38-39-42-45-50-54-57-59-65-68-68-70-82-83-84-86-88-92

Đề về 51 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 51 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 51 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 51 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 06-60 và 48-84. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 51 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 30 hoặc con 43. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 51

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 51 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai 51 trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 51 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 51 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 51 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 51.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 51 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 51 sẽ tương đương với con lô tô 06.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 51 sẽ tương đương với con lô 84.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 51

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 51

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.