Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 69

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 17 - 3 Lần 77 - 2 Lần
24 - 2 Lần 44 - 2 Lần 59 - 2 Lần
50 - 2 Lần 86 - 2 Lần 76 - 1 Lần
04 - 1 Lần 47 - 1 Lần 95 - 1 Lần
67 - 1 Lần 45 - 1 Lần 54 - 1 Lần
36 - 1 Lần 09 - 1 Lần 88 - 1 Lần
63 - 1 Lần 38 - 1 Lần 43 - 1 Lần
03 - 1 Lần 10 - 1 Lần 81 - 1 Lần
01 - 1 Lần 35 - 1 Lần 84 - 1 Lần
16 - 1 Lần 94 - 1 Lần 64 - 1 Lần
78 - 1 Lần 91 - 1 Lần 57 - 1 Lần
98 - 1 Lần 27 - 1 Lần 46 - 1 Lần
19 - 1 Lần 93 - 1 Lần 18 - 1 Lần
56 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 69

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 31 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 0 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 69

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-09-2023 15269 49956 07-09-2023 03-09-09-12-12-14-19-19-33-38-43-46-48-48-49-50-56-57-59-62-63-69-77-78-78-95-97-98
20-01-2023 91869 21-01-2023
09-10-2022 96669 71218 10-10-2022 11-12-17-18-19-21-25-26-30-31-32-36-37-41-41-43-50-54-54-56-63-64-75-76-84-97-98
03-10-2022 65169 51859 04-10-2022 06-09-09-15-18-19-26-28-34-36-37-38-39-39-40-44-44-47-50-51-59-66-72-74-77-88-98
07-09-2022 51169 75743 08-09-2022 02-06-07-09-10-12-14-26-29-30-35-38-42-43-44-49-50-61-67-70-71-80-82-87-87-90-92
08-04-2022 43769 34194 09-04-2022 07-10-10-12-17-17-23-24-34-34-36-41-45-46-50-53-61-67-70-70-70-75-76-91-92-94-94
08-01-2022 98969 93093 09-01-2022 00-02-06-11-14-16-19-20-22-25-27-35-36-38-44-53-56-62-78-84-86-86-87-87-93-94-96
28-10-2021 47069 67635 29-10-2021 07-07-07-09-20-22-25-31-35-35-41-42-43-43-46-47-58-65-67-70-71-76-81-86-86-87-96
07-10-2021 97469 43550 08-10-2021 11-11-12-15-17-17-18-22-23-26-35-45-49-50-54-56-59-62-68-70-79-84-85-86-87-89-90
09-05-2021 76369 54247 10-05-2021 02-02-03-04-07-16-17-28-28-29-34-37-38-39-39-42-45-46-47-49-51-53-57-57-66-77-87
29-01-2021 40169 71209 30-01-2021 01-02-07-08-09-10-16-20-21-23-29-30-40-53-53-54-57-59-68-82-86-88-94-95-96-97-99
13-01-2021 02769 51338 14-01-2021 04-08-09-10-10-11-17-19-30-32-38-42-48-50-51-60-62-62-63-63-70-73-80-82-93-95-95
29-11-2020 83669 05104 30-11-2020 01-04-08-13-15-19-23-25-27-31-41-45-46-48-49-52-56-64-74-81-84-84-85-87-89-98-99
17-10-2020 99469 62319 18-10-2020 00-00-08-12-13-19-26-27-32-42-46-51-52-52-54-56-60-62-66-67-75-83-84-91-92-92-94
26-09-2020 17069 37546 27-09-2020 08-11-13-16-17-20-30-31-33-40-44-46-50-52-58-59-64-68-69-71-73-73-78-86-86-91-96
10-07-2020 77969 03116 11-07-2020 04-09-13-16-17-18-19-26-28-28-28-35-36-41-45-48-49-56-57-62-74-86-87-88-90-93-97
20-06-2020 18969 25127 21-06-2020 01-02-02-04-05-05-11-21-25-27-27-35-36-39-40-53-59-61-65-67-70-86-90-95-96-98-99
09-11-2018 45669 04284 10-11-2018 15-15-17-23-24-30-34-38-40-42-46-50-50-52-55-57-58-59-61-62-75-81-81-84-90-93-96
24-09-2018 69569 69654 25-09-2018 01-04-08-08-11-12-15-23-25-34-37-45-47-49-49-50-51-54-54-55-69-70-74-76-79-81-87
18-07-2018 09669 15817 19-07-2018 06-07-07-07-07-09-15-15-17-18-24-28-29-29-35-41-45-51-62-64-74-76-86-88-89-96-97
23-04-2018 32369 28845 24-04-2018 11-16-18-20-24-24-27-31-31-31-44-45-46-54-56-59-60-61-61-63-70-72-79-85-92-94-97
23-12-2017 53369 89886 24-12-2017 01-11-12-14-31-39-40-44-45-48-52-52-55-57-70-70-76-80-84-86-86-87-90-90-90-92-99
06-09-2017 34369 50363 07-09-2017 00-02-03-05-05-09-16-16-16-22-23-34-35-41-43-44-54-59-61-63-73-74-74-79-81-94-99
10-06-2017 43869 18721 11-06-2017 04-15-16-16-20-21-21-27-35-35-35-37-38-49-51-53-53-57-61-61-67-74-78-85-85-87-92
25-05-2017 20369 56321 26-05-2017 00-02-09-09-14-21-28-35-36-40-47-48-50-52-52-59-64-64-67-68-72-75-76-79-80-93-95
22-10-2015 61669 62259 23-10-2015 11-12-13-14-16-24-29-30-32-39-40-42-43-49-50-53-54-56-59-59-76-78-82-84-88-92-96
03-09-2015 86669 99001 04-09-2015 01-03-08-13-26-30-39-39-40-42-48-49-53-59-60-63-64-65-65-69-75-82-84-84-85-97-97
23-05-2015 41469 47944 24-05-2015 04-06-09-12-17-20-27-28-32-33-41-41-44-67-68-73-75-79-83-85-88-89-89-90-91-91-97
29-04-2015 80669 07844 30-04-2015 02-02-07-13-21-23-24-29-33-34-39-44-45-52-59-62-63-70-75-75-76-80-82-83-89-92-97
24-04-2014 77969 36977 25-04-2014 03-19-24-26-30-30-31-31-35-38-40-44-48-49-51-54-55-58-59-63-64-71-75-77-78-84-84
10-08-2013 20669 94198 11-08-2013 00-01-05-18-24-30-31-33-33-35-38-39-39-47-50-51-54-55-58-69-72-75-76-89-90-90-98
22-07-2012 40669 39424 23-07-2012 02-04-05-08-10-12-14-14-24-28-29-37-41-44-44-47-50-50-51-53-59-71-73-76-78-86-90
28-06-2012 14169 43681 29-06-2012 01-12-18-28-30-41-42-44-44-46-50-50-53-58-61-67-69-72-73-74-78-81-84-86-90-97-98
07-11-2011 63169 27467 08-11-2011 09-11-25-31-38-40-42-45-46-49-52-53-55-57-58-67-71-71-72-80-81-81-88-89-89-90-98
10-05-2011 30069 78309 11-05-2011 00-00-03-07-09-09-18-29-30-46-46-56-62-66-68-68-73-75-78-83-87-87-92-92-93-93-98
11-12-2010 68769 42557 12-12-2010 06-08-09-10-10-11-12-13-18-18-26-31-32-37-37-44-48-49-57-63-65-65-70-86-87-88-98
25-10-2010 78869 81395 26-10-2010 00-01-02-03-12-25-26-31-33-41-44-46-47-49-51-53-61-72-76-76-81-85-87-92-93-95-99
29-08-2009 03069 22191 30-08-2009 04-07-08-19-21-23-24-30-32-37-40-44-44-45-45-49-50-53-60-63-63-78-79-86-91-93-93
15-03-2009 99069 01621 16-03-2009 03-05-07-19-21-21-24-38-41-43-44-48-50-52-59-60-64-69-70-74-82-82-84-86-91-92-97
29-11-2008 54469 40178 30-11-2008 03-05-18-20-21-27-29-35-36-36-40-40-43-46-47-53-59-61-70-73-78-79-89-94-97-98-98
06-06-2008 48469 12486 07-06-2008 03-03-03-05-10-13-15-19-20-21-31-37-38-39-40-49-53-58-59-60-61-66-67-84-86-89-96
17-07-2007 03869 22036 18-07-2007 04-11-11-13-14-19-22-26-29-32-36-44-49-53-57-64-66-71-71-74-79-80-84-92-92-96-97
13-01-2007 64869 28564 14-01-2007 02-02-02-06-16-21-27-29-30-30-33-35-42-43-44-53-62-64-65-74-75-79-79-79-82-95-95
07-11-2006 33769 63724 08-11-2006 03-05-06-07-09-12-20-24-24-26-36-38-45-47-48-53-60-64-74-75-82-84-84-87-94-96-97
17-09-2006 16469 81576 18-09-2006 02-08-20-20-21-26-30-36-38-42-46-47-48-52-62-63-72-76-77-78-80-84-89-93-96-96-97
16-08-2006 61469 84688 17-08-2006 03-11-13-15-23-28-35-36-44-47-57-59-61-62-63-65-65-67-72-75-76-80-83-85-86-86-88
27-04-2006 22169 68910 28-04-2006 00-02-06-07-08-10-18-18-31-33-34-35-49-52-52-57-61-73-78-81-82-83-88-89-95-95-99
09-04-2006 13369 96977 10-04-2006 01-04-07-09-14-15-19-22-32-32-36-38-38-38-53-55-56-57-59-64-77-77-81-87-88-93-99
31-12-2005 84069 26850 01-01-2006 09-11-12-17-22-24-30-36-38-41-48-49-50-53-54-55-60-63-69-72-73-77-80-92-93-98-98
20-10-2005 04269 59403 21-10-2005 00-02-03-03-07-19-28-30-40-40-44-58-64-66-71-72-72-75-79-82-83-84-85-86-87-92-94
17-08-2005 11369 97617 18-08-2005 00-08-09-11-17-22-30-30-34-34-39-41-46-51-54-63-68-69-72-72-74-82-89-89-90-95-99
18-01-2005 08569 49317 19-01-2005 08-10-13-16-17-19-23-26-29-37-37-38-41-42-49-54-59-69-76-81-87-88-90-97-98-99-99

Đề về 69 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 69 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 69 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 69 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 13-31 và 35-53. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 69 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 43 hoặc con 05. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 69

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 69 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai 69 trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 69 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 69 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 69 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 69

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 69 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 69 sẽ tương đương với con lô tô 14.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 69 sẽ tương đương với con lô 32.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 69

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 69

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.