Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 93 - 2 Lần 21 - 2 Lần
91 - 2 Lần 36 - 2 Lần 86 - 2 Lần
65 - 2 Lần 59 - 2 Lần 85 - 2 Lần
49 - 2 Lần 35 - 2 Lần 19 - 1 Lần
22 - 1 Lần 12 - 1 Lần 20 - 1 Lần
58 - 1 Lần 60 - 1 Lần 11 - 1 Lần
46 - 1 Lần 84 - 1 Lần 55 - 1 Lần
61 - 1 Lần 43 - 1 Lần 07 - 1 Lần
70 - 1 Lần 50 - 1 Lần 17 - 1 Lần
74 - 1 Lần 44 - 1 Lần 56 - 1 Lần
54 - 1 Lần 03 - 1 Lần 04 - 1 Lần
37 - 1 Lần 02 - 1 Lần 06 - 1 Lần
69 - 1 Lần 25 - 1 Lần 48 - 1 Lần
72 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 79

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 31 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 79

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
23-11-2022 47779 75996 24-11-2022 02-07-13-14-18-29-33-36-43-48-53-58-61-62-65-70-73-77-77-78-80-81-81-87-87-91-96-97
19-10-2022 68879 27465 20-10-2022 04-09-12-14-16-16-18-19-24-25-32-48-55-58-65-67-67-68-70-75-76-77-78-85-89-91-94-97
05-06-2022 05479 11584 06-06-2022 02-03-04-07-08-10-12-16-16-19-20-32-35-35-36-51-58-60-64-64-69-74-84-85-90-90-94
02-05-2022 94479 48243 03-05-2022 08-09-10-15-21-28-28-34-38-39-41-43-44-55-56-57-70-71-72-72-79-80-84-91-96-97-99
07-03-2022 74079 62593 08-03-2022 00-08-12-23-25-29-31-36-38-41-46-56-59-59-60-63-65-70-75-82-83-86-88-88-89-93-93
21-11-2021 47579 36593 22-11-2021 01-01-08-26-26-28-31-33-36-38-39-47-61-62-66-68-69-80-82-84-91-92-93-93-93-96-98
17-07-2021 05779 32872 18-07-2021 02-03-03-03-07-08-11-12-21-25-29-30-42-44-44-44-56-64-67-68-72-73-75-80-83-88-93
24-06-2021 17879 25985 25-06-2021 03-03-05-15-15-19-22-25-29-33-35-35-38-49-52-56-60-64-71-74-75-81-85-85-90-94-96
13-06-2021 35879 18146 14-06-2021 06-13-21-21-23-25-32-34-36-40-44-45-46-46-48-51-54-55-70-75-75-76-77-80-86-89-90
10-06-2021 92979 15348 11-06-2021 02-03-05-08-09-11-14-18-20-25-26-27-30-35-41-43-45-45-48-61-65-71-77-82-84-89-92
26-01-2021 33079 45756 27-01-2021 06-07-08-11-11-12-12-14-18-29-47-50-53-53-54-55-56-64-65-70-71-75-76-80-83-88-92
22-10-2020 48879 06125 23-10-2020 00-02-05-05-08-22-24-24-25-26-28-31-32-40-44-54-61-63-64-65-70-71-79-79-92-95-98
24-05-2020 81779 67211 25-05-2020 00-10-11-11-11-12-14-17-20-24-24-31-39-41-43-47-47-53-53-60-64-75-78-85-85-87-99
29-01-2019 56579 10344 30-01-2019 00-03-04-07-08-10-10-10-15-15-19-19-20-23-24-40-44-46-58-59-60-61-75-91-93-94-95
26-01-2019 62279 58549 27-01-2019 03-05-05-06-07-08-09-10-15-22-23-24-29-33-34-36-49-57-58-67-69-72-78-81-84-84-89
09-01-2019 89379 30559 10-01-2019 00-01-03-04-07-08-13-15-21-34-35-40-49-53-55-56-59-59-64-71-76-77-78-80-87-88-88
08-11-2018 33079 45669 09-11-2018 06-09-11-12-17-28-30-31-31-35-36-37-39-45-48-56-58-58-63-69-70-76-81-82-90-91-99
02-05-2018 03379 74902 03-05-2018 00-02-02-04-16-16-22-25-30-31-37-41-42-46-48-60-60-64-66-67-74-78-79-84-88-89-89
04-10-2017 09379 20996 05-10-2017 01-01-07-15-20-21-26-27-29-33-45-46-62-63-67-76-77-84-86-91-92-93-94-95-96-96-98
18-08-2017 22279 78649 19-08-2017 05-10-10-14-14-15-15-27-30-33-35-46-49-59-59-59-66-66-68-75-78-80-83-84-84-84-97
12-12-2016 94479 66965 13-12-2016 00-02-03-09-21-23-29-33-33-35-41-45-45-48-50-55-64-65-69-70-83-84-86-89-93-96-97
16-11-2016 20979 52091 17-11-2016 04-07-08-11-14-20-25-38-48-49-49-52-64-65-72-76-79-83-84-90-91-93-93-97-97-99-99
07-11-2016 91479 55986 08-11-2016 00-03-05-05-07-08-10-13-17-19-22-29-41-43-47-48-50-52-52-62-62-62-67-70-71-72-86
16-12-2015 82079 08386 17-12-2015 01-03-06-14-16-17-27-33-34-36-37-38-43-44-51-57-59-61-62-75-77-77-78-86-86-93-97
28-07-2015 75879 07059 29-07-2015 04-04-10-23-27-32-32-37-38-41-42-45-56-59-62-63-63-64-65-66-72-76-78-84-85-90-96
11-08-2014 12979 95361 12-08-2014 06-07-07-08-17-18-28-29-29-30-30-31-34-41-42-43-52-57-61-62-70-77-85-90-96-99-99
08-06-2014 20179 94160 09-06-2014 03-11-15-15-16-16-23-28-28-29-30-35-46-47-50-55-58-60-60-70-70-72-75-87-91-93-96
03-03-2014 66679 45436 04-03-2014 04-06-12-15-20-26-30-31-36-37-41-45-47-49-54-55-56-61-64-67-69-72-76-78-84-90-99
14-02-2014 11279 99536 15-02-2014 05-09-09-09-15-19-32-36-41-43-50-50-51-52-62-62-66-67-67-68-73-77-80-83-85-95-96
17-10-2013 56279 74506 18-10-2013 01-06-10-10-27-28-29-29-30-37-38-40-44-45-53-55-56-66-68-77-77-89-90-95-95-96-96
10-09-2013 09079 04474 11-09-2013 05-09-10-10-12-17-17-18-20-21-27-30-36-38-39-40-42-46-52-57-60-62-74-77-79-79-81
30-07-2013 45579 66317 31-07-2013 08-10-11-17-18-21-27-31-31-32-45-53-58-58-59-60-61-64-67-74-76-76-78-78-79-80-96
08-06-2013 49579 99535 09-06-2013 02-03-09-18-20-24-24-25-35-36-37-40-50-55-59-59-61-65-66-67-69-71-74-80-82-89-89
25-06-2011 60579 00135 26-06-2011 01-09-11-20-28-30-32-35-37-46-46-50-52-56-58-61-61-62-71-76-76-77-81-83-84-90-99
09-10-2010 55079 50321 10-10-2010 02-06-06-09-14-16-18-18-18-21-24-40-45-45-53-54-55-57-60-65-76-78-81-86-88-92-92
06-10-2010 82779 91737 07-10-2010 14-15-15-17-18-22-27-30-35-37-45-50-55-57-66-69-72-74-76-78-84-84-88-92-94-94-96
24-02-2010 81579 43504 25-02-2010 01-02-03-04-05-10-17-17-17-19-29-30-34-34-35-36-41-41-48-59-60-62-68-69-85-85-99
07-10-2009 90579 66803 08-10-2009 03-03-08-13-19-26-27-28-31-33-36-36-41-42-48-51-51-66-72-78-79-80-81-89-92-95-98
20-07-2009 54179 07396 21-07-2009 03-06-14-18-23-37-37-40-41-47-47-48-49-63-65-66-68-70-73-73-75-79-79-88-95-96-97
17-02-2009 25079 40250 18-02-2009 00-03-13-16-23-35-38-43-45-46-49-50-51-58-63-64-67-75-77-79-91-92-94-94-97-98-99
10-03-2008 89079 43191 11-03-2008 04-10-10-14-14-18-20-25-36-39-41-42-42-44-45-45-57-60-63-65-74-75-81-89-89-91-98
03-02-2008 89979 40558 04-02-2008 00-00-01-11-16-17-20-29-30-31-35-36-53-58-60-61-63-64-64-64-71-73-80-81-87-94-97
05-09-2007 54379 57954 06-09-2007 00-01-03-19-26-27-36-39-48-51-52-53-54-55-56-57-58-63-64-66-70-71-75-77-77-95-95
09-06-2007 99879 51785 10-06-2007 04-10-12-14-20-20-23-33-33-35-38-39-42-43-47-52-59-76-78-79-79-80-81-83-85-93-97
04-12-2006 17279 35755 05-12-2006 04-11-14-17-17-19-21-27-28-41-43-45-49-52-55-55-55-56-58-66-74-75-79-84-86-98-98
13-11-2006 23679 16421 14-11-2006 03-10-12-14-21-23-29-35-36-37-37-50-54-57-58-64-66-67-71-79-81-85-86-87-93-95-99
03-10-2006 65679 79270 04-10-2006 01-05-08-10-20-20-24-25-27-30-30-32-33-40-43-47-50-60-65-66-67-70-70-83-85-86-92
03-09-2006 48979 72620 04-09-2006 00-00-17-18-19-20-29-30-30-31-36-43-44-51-58-61-63-64-68-73-73-75-76-83-90-94-97
26-02-2006 61779 66912 27-02-2006 00-03-12-13-13-14-15-21-35-38-43-46-46-47-48-53-54-59-62-65-73-82-83-83-87-95-95
08-01-2006 30779 25322 09-01-2006 01-05-07-08-09-16-18-22-22-31-37-37-38-40-47-47-51-52-64-67-76-81-90-94-94-95-99
13-11-2005 28979 83519 14-11-2005 08-10-11-13-13-19-21-23-28-28-32-36-37-40-43-43-44-48-49-67-72-73-74-75-83-83-88
27-09-2005 47279 71607 28-09-2005 02-07-19-21-22-25-29-30-31-34-35-36-39-40-55-62-64-64-67-68-69-81-90-92-95-96-98

Đề về 79 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 79 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 79 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 79 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 24-42 và 02-20. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 79 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 52 hoặc con 92. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 79

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 79 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai 79 trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 79 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 79 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 79 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 79

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 79 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 79 sẽ tương đương với con lô tô 24.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 79 sẽ tương đương với con lô 02.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 79

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 79

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.