KQXSMB – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-12-2022

ĐB 84807
Nhất 10590
Nhì 38307 69793
Ba 36043 76178 78033
76510 11583 97318
4473 7652 2207 6470
Năm 4564 5870 5993
4683 1527 1686
Sáu 447 068 934
Bảy 56 01 58 94
Đầu Đuôi
0 07, 07, 07, 01
1 10, 18
2 27
3 33, 34
4 43, 47
5 52, 56, 58
6 64, 68
7 78, 73, 70, 70
8 83, 83, 86
9 90, 93, 93, 94, 94
Đuôi Đầu
0 90, 10, 70, 70
1 01
2 52
3 93, 43, 33, 83, 73, 93, 83
4 64, 34, 94, 94
5
6 86, 56
7 07, 07, 07, 27, 47
8 78, 18, 68, 58
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-12-2022

ĐB 13454
Nhất 99442
Nhì 86182 23838
Ba 83464 48820 30683
55403 87940 69185
9528 9318 0371 6934
Năm 9092 0654 5542
1536 7600 1112
Sáu 360 056 159
Bảy 41 70 91 63
Đầu Đuôi
0 03, 00
1 18, 12
2 20, 28
3 38, 34, 36
4 42, 40, 42, 41
5 54, 54, 56, 59
6 64, 60, 63, 63
7 71, 70
8 82, 83, 85
9 92, 91
Đuôi Đầu
0 20, 40, 00, 60, 70
1 71, 41, 91
2 42, 82, 92, 42, 12
3 83, 03, 63, 63
4 54, 64, 34, 54
5 85
6 36, 56
7
8 38, 28, 18
9 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-12-2022

ĐB 05028
Nhất 94007
Nhì 18783 39801
Ba 50296 49926 94188
85957 88720 36286
7781 9228 6483 6636
Năm 5841 9320 2564
5651 9661 6285
Sáu 517 782 277
Bảy 21 10 67 39
Đầu Đuôi
0 07, 01
1 17, 10
2 28, 26, 20, 28, 20, 21
3 36, 39, 39
4 41
5 57, 51
6 64, 61, 67
7 77
8 83, 88, 86, 81, 83, 85, 82
9 96
Đuôi Đầu
0 20, 20, 10
1 01, 81, 41, 51, 61, 21
2 82
3 83, 83
4 64
5 85
6 96, 26, 86, 36
7 07, 57, 17, 77, 67
8 28, 88, 28
9 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-12-2022

ĐB 10576
Nhất 48972
Nhì 03009 83557
Ba 87053 92528 52854
59290 49855 59580
4445 4301 8703 0762
Năm 2533 2480 0463
3518 3588 8849
Sáu 394 837 144
Bảy 61 55 93 46
Đầu Đuôi
0 09, 01, 03
1 18
2 28
3 33, 37
4 45, 49, 44, 46, 46
5 57, 53, 54, 55, 55
6 62, 63, 61
7 76, 72
8 80, 80, 88
9 90, 94, 93
Đuôi Đầu
0 90, 80, 80
1 01, 61
2 72, 62
3 53, 03, 33, 63, 93
4 54, 94, 44
5 55, 45, 55
6 76, 46, 46
7 57, 37
8 28, 18, 88
9 09, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-12-2022

ĐB 24523
Nhất 03015
Nhì 99501 75640
Ba 90238 78005 60888
31380 35565 56202
1177 7621 7733 4261
Năm 2378 8893 3460
6591 5205 9778
Sáu 906 371 102
Bảy 61 22 44 16
Đầu Đuôi
0 01, 05, 02, 05, 06, 02
1 15, 16, 16
2 23, 21, 22
3 38, 33
4 40, 44
5
6 65, 61, 60, 61
7 77, 78, 78, 71
8 88, 80
9 93, 91
Đuôi Đầu
0 40, 80, 60
1 01, 21, 61, 91, 71, 61
2 02, 02, 22
3 23, 33, 93
4 44
5 15, 05, 65, 05
6 06, 16, 16
7 77
8 38, 88, 78, 78
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-12-2022

ĐB 52770
Nhất 72632
Nhì 94230 01290
Ba 00944 60752 38682
13546 09037 56528
7236 6255 7117 5805
Năm 6024 4076 7706
6242 5151 5198
Sáu 515 311 771
Bảy 40 65 69 32
Đầu Đuôi
0 05, 06
1 17, 15, 11
2 28, 24
3 32, 30, 37, 36, 32, 32
4 44, 46, 42, 40
5 52, 55, 51
6 65, 69
7 70, 76, 71
8 82
9 90, 98
Đuôi Đầu
0 70, 30, 90, 40
1 51, 11, 71
2 32, 52, 82, 42, 32, 32
3
4 44, 24
5 55, 05, 15, 65
6 46, 36, 76, 06
7 37, 17
8 28, 98
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-11-2022

ĐB 98112
Nhất 09152
Nhì 01989 05593
Ba 25161 95366 48674
94494 04644 96641
7013 7672 5579 4369
Năm 8490 1279 3981
7199 9982 5959
Sáu 036 860 858
Bảy 51 35 67 57
Đầu Đuôi
0
1 12, 13
2
3 36, 35
4 44, 41
5 52, 59, 58, 51, 57, 57
6 61, 66, 69, 60, 67
7 74, 72, 79, 79
8 89, 81, 82
9 93, 94, 90, 99
Đuôi Đầu
0 90, 60
1 61, 41, 81, 51
2 12, 52, 72, 82
3 93, 13
4 74, 94, 44
5 35
6 66, 36
7 67, 57, 57
8 58
9 89, 79, 69, 79, 99, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-11-2022

ĐB 25380
Nhất 28733
Nhì 75482 90338
Ba 40071 62719 03871
39155 49381 54569
5221 4873 4295 6204
Năm 3664 7733 5955
6664 8443 9055
Sáu 167 970 412
Bảy 03 69 77 61
Đầu Đuôi
0 04, 03
1 19, 12
2 21
3 33, 38, 33
4 43
5 55, 55, 55
6 69, 64, 64, 67, 69, 61, 61
7 71, 71, 73, 70, 77
8 80, 82, 81
9 95
Đuôi Đầu
0 80, 70
1 71, 71, 81, 21, 61, 61
2 82, 12
3 33, 73, 33, 43, 03
4 04, 64, 64
5 55, 95, 55, 55
6
7 67, 77
8 38
9 19, 69, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-11-2022

ĐB 65507
Nhất 90987
Nhì 23237 17499
Ba 96896 65083 98122
79833 61991 81641
3317 8046 3130 6290
Năm 8207 5400 1972
6506 6648 3190
Sáu 237 566 975
Bảy 00 38 53 46
Đầu Đuôi
0 07, 07, 00, 06, 00
1 17
2 22
3 37, 33, 30, 37, 38
4 41, 46, 48, 46, 46
5 53
6 66
7 72, 75
8 87, 83
9 99, 96, 91, 90, 90
Đuôi Đầu
0 30, 90, 00, 90, 00
1 91, 41
2 22, 72
3 83, 33, 53
4
5 75
6 96, 46, 06, 66, 46, 46
7 07, 87, 37, 17, 07, 37
8 48, 38
9 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-11-2022

ĐB 67857
Nhất 24762
Nhì 15441 04864
Ba 08271 66428 62919
75365 85787 21002
0896 5072 9185 7394
Năm 3832 8408 2046
5486 7182 2401
Sáu 695 320 642
Bảy 42 55 21 80
Đầu Đuôi
0 02, 08, 01
1 19
2 28, 20, 21
3 32
4 41, 46, 42, 42
5 57, 55
6 62, 64, 65
7 71, 72
8 87, 85, 86, 82, 80, 80
9 96, 94, 95
Đuôi Đầu
0 20, 80, 80
1 41, 71, 01, 21
2 62, 02, 72, 32, 82, 42, 42
3
4 64, 94
5 65, 85, 95, 55
6 96, 46, 86
7 57, 87
8 28, 08
9 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-11-2022

ĐB 67896
Nhất 70731
Nhì 69176 18124
Ba 27982 04161 91683
18192 79476 78208
5183 4837 8723 9821
Năm 9572 8397 0675
4046 1647 9982
Sáu 454 824 291
Bảy 83 44 66 03
Đầu Đuôi
0 08, 03, 03
1
2 24, 23, 21, 24
3 31, 37
4 46, 47, 44
5 54
6 61, 66
7 76, 76, 72, 75
8 82, 83, 83, 82, 83
9 96, 92, 97, 91
Đuôi Đầu
0
1 31, 61, 21, 91
2 82, 92, 72, 82
3 83, 83, 23, 83, 03, 03
4 24, 54, 24, 44
5 75
6 96, 76, 76, 46, 66
7 37, 97, 47
8 08
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-11-2022

ĐB 36819
Nhất 77300
Nhì 94639 60023
Ba 65992 78939 86794
32055 87711 60182
2846 6365 7000 8638
Năm 5530 0550 4271
9426 9812 8324
Sáu 268 190 185
Bảy 96 56 66 83
Đầu Đuôi
0 00, 00
1 19, 11, 12
2 23, 26, 24
3 39, 39, 38, 30
4 46
5 55, 50, 56
6 65, 68, 66
7 71
8 82, 85, 83, 83
9 92, 94, 90, 96
Đuôi Đầu
0 00, 00, 30, 50, 90
1 11, 71
2 92, 82, 12
3 23, 83, 83
4 94, 24
5 55, 65, 85
6 46, 26, 96, 56, 66
7
8 38, 68
9 19, 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-11-2022

ĐB 75996
Nhất 04902
Nhì 25318 92214
Ba 52253 61070 38643
84891 18913 13077
6533 5487 5262 6897
Năm 0336 4573 1078
5865 1877 6361
Sáu 858 380 829
Bảy 07 87 48 81
Đầu Đuôi
0 02, 07
1 18, 14, 13
2 29
3 33, 36
4 43, 48
5 53, 58
6 62, 65, 61
7 70, 77, 73, 78, 77
8 87, 80, 87, 81, 81
9 96, 91, 97
Đuôi Đầu
0 70, 80
1 91, 61, 81, 81
2 02, 62
3 53, 43, 13, 33, 73
4 14
5 65
6 96, 36
7 77, 87, 97, 77, 07, 87
8 18, 78, 58, 48
9 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-11-2022

ĐB 47779
Nhất 09473
Nhì 42006 45431
Ba 31134 17715 99814
97168 20064 33491
2355 6851 3041 5929
Năm 1848 3824 2063
8535 2813 2684
Sáu 378 794 832
Bảy 75 68 73 03
Đầu Đuôi
0 06, 03, 03
1 15, 14, 13
2 29, 24
3 31, 34, 35, 32
4 41, 48
5 55, 51
6 68, 64, 63, 68
7 79, 73, 78, 75, 73
8 84
9 91, 94
Đuôi Đầu
0
1 31, 91, 51, 41
2 32
3 73, 63, 13, 73, 03, 03
4 34, 14, 64, 24, 84, 94
5 15, 55, 35, 75
6 06
7
8 68, 48, 78, 68
9 79, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-11-2022

ĐB 30529
Nhất 00774
Nhì 71339 87590
Ba 94856 44576 54746
62290 56551 40367
5453 6915 0626 5872
Năm 0190 8930 5221
2743 9398 0212
Sáu 212 976 516
Bảy 50 13 41 49
Đầu Đuôi
0
1 15, 12, 12, 16, 13
2 29, 26, 21
3 39, 30
4 46, 43, 41, 49, 49
5 56, 51, 53, 50
6 67
7 74, 76, 72, 76
8
9 90, 90, 90, 98
Đuôi Đầu
0 90, 90, 90, 30, 50
1 51, 21, 41
2 72, 12, 12
3 53, 43, 13
4 74
5 15
6 56, 76, 46, 26, 76, 16
7 67
8 98
9 29, 39, 49, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-11-2022

ĐB 52091
Nhất 32734
Nhì 23946 43525
Ba 86711 73926 59382
58525 08199 09891
7508 4247 6600 5785
Năm 7051 9777 2130
6304 7143 3659
Sáu 753 767 938
Bảy 96 25 69 47
Đầu Đuôi
0 08, 00, 04
1 11
2 25, 26, 25, 25
3 34, 30, 38
4 46, 47, 43, 47, 47
5 51, 59, 53
6 67, 69
7 77
8 82, 85
9 91, 99, 91, 96
Đuôi Đầu
0 00, 30
1 91, 11, 91, 51
2 82
3 43, 53
4 34, 04
5 25, 25, 85, 25
6 46, 26, 96
7 47, 77, 67, 47, 47
8 08, 38
9 99, 59, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-11-2022

ĐB 80770
Nhất 74803
Nhì 88570 42720
Ba 53876 08026 67336
03704 43408 16903
2018 8532 3564 2072
Năm 8409 7739 0074
9074 0573 6822
Sáu 820 944 037
Bảy 52 33 61 24
Đầu Đuôi
0 03, 04, 08, 03, 09
1 18
2 20, 26, 22, 20, 24, 24
3 36, 32, 39, 37, 33
4 44
5 52
6 64, 61
7 70, 70, 76, 72, 74, 74, 73
8
9
Đuôi Đầu
0 70, 70, 20, 20
1 61
2 32, 72, 22, 52
3 03, 03, 73, 33
4 04, 64, 74, 74, 44, 24, 24
5
6 76, 26, 36
7 37
8 08, 18
9 09, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-11-2022

ĐB 66534
Nhất 56931
Nhì 14753 52934
Ba 50362 71673 07004
46603 14867 67353
2669 3510 5939 0452
Năm 7103 3066 7100
3883 3329 8520
Sáu 876 769 784
Bảy 04 50 54 98
Đầu Đuôi
0 04, 03, 03, 00, 04
1 10
2 29, 20
3 34, 31, 34, 39
4
5 53, 53, 52, 50, 54
6 62, 67, 69, 66, 69
7 73, 76
8 83, 84
9 98, 98
Đuôi Đầu
0 10, 00, 20, 50
1 31
2 62, 52
3 53, 73, 03, 53, 03, 83
4 34, 34, 04, 84, 04, 54
5
6 66, 76
7 67
8 98, 98
9 69, 39, 29, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-11-2022

ĐB 32592
Nhất 64258
Nhì 75381 94816
Ba 00970 60920 56970
50040 80887 68639
3223 8450 4979 5322
Năm 9176 3207 7231
1657 8080 5058
Sáu 353 184 451
Bảy 43 12 84 07
Đầu Đuôi
0 07, 07, 07
1 16, 12
2 20, 23, 22
3 39, 31
4 40, 43
5 58, 50, 57, 58, 53, 51
6
7 70, 70, 79, 76
8 81, 87, 80, 84, 84
9 92
Đuôi Đầu
0 70, 20, 70, 40, 50, 80
1 81, 31, 51
2 92, 22, 12
3 23, 53, 43
4 84, 84
5
6 16, 76
7 87, 07, 57, 07, 07
8 58, 58
9 39, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-11-2022

ĐB 05776
Nhất 49100
Nhì 70349 63260
Ba 03748 53195 55751
50581 47510 45326
7831 5315 1200 5855
Năm 6879 2316 2395
2324 0407 8819
Sáu 108 898 166
Bảy 97 50 75 99
Đầu Đuôi
0 00, 00, 07, 08
1 10, 15, 16, 19
2 26, 24
3 31
4 49, 48
5 51, 55, 50
6 60, 66
7 76, 79, 75
8 81
9 95, 95, 98, 97, 99, 99
Đuôi Đầu
0 00, 60, 10, 00, 50
1 51, 81, 31
2
3
4 24
5 95, 15, 55, 95, 75
6 76, 26, 16, 66
7 07, 97
8 48, 08, 98
9 49, 79, 19, 99, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-11-2022

ĐB 50578
Nhất 44533
Nhì 51589 19352
Ba 36731 00455 82986
67951 88182 08371
7155 6673 4983 4003
Năm 1039 7182 0280
4445 6725 1225
Sáu 031 657 500
Bảy 94 53 70 58
Đầu Đuôi
0 03, 00
1
2 25, 25
3 33, 31, 39, 31
4 45
5 52, 55, 51, 55, 57, 53, 58, 58
6
7 78, 71, 73, 70
8 89, 86, 82, 83, 82, 80
9 94
Đuôi Đầu
0 80, 00, 70
1 31, 51, 71, 31
2 52, 82, 82
3 33, 73, 83, 03, 53
4 94
5 55, 55, 45, 25, 25
6 86
7 57
8 78, 58, 58
9 89, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-11-2022

ĐB 91006
Nhất 22362
Nhì 00497 25741
Ba 83780 71776 83219
79310 25559 28409
6094 4114 4358 4970
Năm 2704 2016 1614
0178 3411 3799
Sáu 574 202 404
Bảy 02 57 50 82
Đầu Đuôi
0 06, 09, 04, 02, 04, 02
1 19, 10, 14, 16, 14, 11
2
3
4 41
5 59, 58, 57, 50
6 62
7 76, 70, 78, 74
8 80, 82, 82
9 97, 94, 99
Đuôi Đầu
0 80, 10, 70, 50
1 41, 11
2 62, 02, 02, 82, 82
3
4 94, 14, 04, 14, 74, 04
5
6 06, 76, 16
7 97, 57
8 58, 78
9 19, 59, 09, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-11-2022

ĐB 12834
Nhất 95078
Nhì 64989 79753
Ba 09206 10621 79349
82053 44176 51792
6421 8306 4577 6605
Năm 4788 8183 3490
4452 9313 4353
Sáu 814 440 471
Bảy 56 67 31 42
Đầu Đuôi
0 06, 06, 05
1 13, 14
2 21, 21
3 34, 31
4 49, 40, 42, 42
5 53, 53, 52, 53, 56
6 67
7 78, 76, 77, 71
8 89, 88, 83
9 92, 90
Đuôi Đầu
0 90, 40
1 21, 21, 71, 31
2 92, 52, 42, 42
3 53, 53, 83, 13, 53
4 34, 14
5 05
6 06, 76, 06, 56
7 77, 67
8 78, 88
9 89, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-11-2022

ĐB 96305
Nhất 67959
Nhì 20646 33331
Ba 93051 86138 60171
34010 77612 40721
7922 7402 4996 9753
Năm 9028 0798 6142
5181 3005 0430
Sáu 913 266 605
Bảy 20 21 36 01
Đầu Đuôi
0 05, 02, 05, 05, 01, 01
1 10, 12, 13
2 21, 22, 28, 20, 21
3 31, 38, 30, 36
4 46, 42
5 59, 51, 53
6 66
7 71
8 81
9 96, 98
Đuôi Đầu
0 10, 30, 20
1 31, 51, 71, 21, 81, 21, 01, 01
2 12, 22, 02, 42
3 53, 13
4
5 05, 05, 05
6 46, 96, 66, 36
7
8 38, 28, 98
9 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-11-2022

ĐB 78611
Nhất 11566
Nhì 68739 54972
Ba 63820 44793 97595
72343 76328 33810
1422 0776 2262 7727
Năm 1365 6036 4279
6699 2617 9526
Sáu 807 235 100
Bảy 61 73 32 91
Đầu Đuôi
0 07, 00
1 11, 10, 17
2 20, 28, 22, 27, 26
3 39, 36, 35, 32
4 43
5
6 66, 62, 65, 61
7 72, 76, 79, 73
8
9 93, 95, 99, 91, 91
Đuôi Đầu
0 20, 10, 00
1 11, 61, 91, 91
2 72, 22, 62, 32
3 93, 43, 73
4
5 95, 65, 35
6 66, 76, 36, 26
7 27, 17, 07
8 28
9 39, 79, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-11-2022

ĐB 81736
Nhất 23276
Nhì 53754 98359
Ba 17284 59613 66887
69623 90479 15921
1913 9442 8514 1457
Năm 3561 5865 5275
6154 6603 9713
Sáu 570 440 936
Bảy 08 89 92 12
Đầu Đuôi
0 03, 08
1 13, 13, 14, 13, 12, 12
2 23, 21
3 36, 36
4 42, 40
5 54, 59, 57, 54
6 61, 65
7 76, 79, 75, 70
8 84, 87, 89
9 92
Đuôi Đầu
0 70, 40
1 21, 61
2 42, 92, 12, 12
3 13, 23, 13, 03, 13
4 54, 84, 14, 54
5 65, 75
6 36, 76, 36
7 87, 57
8 08
9 59, 79, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-11-2022

ĐB 71610
Nhất 89551
Nhì 25825 57592
Ba 04061 27766 63457
55406 80996 71332
4220 8664 4267 0323
Năm 1489 4707 5990
1175 9767 6607
Sáu 536 385 828
Bảy 32 64 98 25
Đầu Đuôi
0 06, 07, 07
1 10
2 25, 20, 23, 28, 25, 25
3 32, 36, 32
4
5 51, 57
6 61, 66, 64, 67, 67, 64
7 75
8 89, 85
9 92, 96, 90, 98
Đuôi Đầu
0 10, 20, 90
1 51, 61
2 92, 32, 32
3 23
4 64, 64
5 25, 75, 85, 25, 25
6 66, 06, 96, 36
7 57, 67, 07, 67, 07
8 28, 98
9 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-11-2022

ĐB 57765
Nhất 69270
Nhì 33523 02685
Ba 84523 77290 28378
00860 06188 76005
0445 9065 6142 8859
Năm 8856 4721 1409
3307 7321 9251
Sáu 866 778 530
Bảy 17 42 90 34
Đầu Đuôi
0 05, 09, 07
1 17
2 23, 23, 21, 21
3 30, 34, 34
4 45, 42, 42
5 59, 56, 51
6 65, 60, 65, 66
7 70, 78, 78
8 85, 88
9 90, 90
Đuôi Đầu
0 70, 90, 60, 30, 90
1 21, 21, 51
2 42, 42
3 23, 23
4 34, 34
5 65, 85, 05, 45, 65
6 56, 66
7 07, 17
8 78, 88, 78
9 59, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-11-2022

ĐB 66130
Nhất 31344
Nhì 60841 75083
Ba 20089 91989 55661
28892 04894 38296
9750 1119 3274 6424
Năm 3786 0911 9541
3781 9279 2086
Sáu 021 974 097
Bảy 41 97 10 96
Đầu Đuôi
0
1 19, 11, 10
2 24, 21
3 30
4 44, 41, 41, 41
5 50
6 61
7 74, 79, 74
8 83, 89, 89, 86, 81, 86
9 92, 94, 96, 97, 97, 96, 96
Đuôi Đầu
0 30, 50, 10
1 41, 61, 11, 41, 81, 21, 41
2 92
3 83
4 44, 94, 74, 24, 74
5
6 96, 86, 86, 96, 96
7 97, 97
8
9 89, 89, 19, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-11-2022

ĐB 04067
Nhất 62344
Nhì 20660 34924
Ba 29262 94654 83140
81635 61321 07328
5040 9608 2848 8618
Năm 6534 5000 0270
1134 8572 5462
Sáu 105 829 074
Bảy 41 25 57 17
Đầu Đuôi
0 08, 00, 05
1 18, 17, 17
2 24, 21, 28, 29, 25
3 35, 34, 34
4 44, 40, 40, 48, 41
5 54, 57
6 67, 60, 62, 62
7 70, 72, 74
8
9
Đuôi Đầu
0 60, 40, 40, 00, 70
1 21, 41
2 62, 72, 62
3
4 44, 24, 54, 34, 34, 74
5 35, 05, 25
6
7 67, 57, 17, 17
8 28, 08, 48, 18
9 29

Hiện nay, có rất nhiều loại hình tham gia cá cược xổ số được rất nhiều người chơi lựa chọn. Đây cũng là một trong những hình thức để cho người chơi thử vận may mắn đồng thời tìm cho mình một con số đẹp và mang lại chính xác nhất.

Để có thể nâng cao được tỉ lệ giành chiến thắng, chúng tôi đã thống kê lại toàn bộ kết quả xổ số trong thời gian 30 ngày rất chi tiết và cụ thể để người chơi có thể dễ dàng theo dõi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin chi tiết được chia sẻ qua bài viết dưới đây nhé. 

Khái niệm về bảng thống kê kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 30 ngày

Bảng thống kê kết quả 30 ngày rất chi tiết và đầy đủ các kỳ quay số của xổ số kiến thiết Miền Bắc. Thông qua bảng thống kê này, anh em có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình những cặp số đẹp nhất và chính xác nhất, hoặc liệt kê ra được những cặp số có số lần xuất hiện nhiều nhất. 

Nhìn chung, bảng thống kê 30 ngày được rất nhiều anh em cao thủ áp dụng hiện nay, bởi vì nó sẽ giúp cho người chơi có được rất nhiều kiến thức hữu ích trong việc tính toán lô đề.

Tại sao phải thực hiện bảng thống kê 30 ngày?

Phương pháp thống kê kết quả 30 ngày đang được rất nhiều cao thủ trong giới lô đề lựa chọn và áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Bởi vì phương pháp này sẽ mang đến cho người chơi được rất nhiều lợi ích như: 

Biết được những con số may mắn, chính xác nhất

Đối với tất cả những người chơi lô đề, những con số thống kê về kết quả xổ số kiến thiết này giúp cho người chơi sử dụng nhiều hơn để khám phá và tìm hiểu về xổ số mỗi ngày. Với những số liệu có trong bảng thống kê kết quả của xổ số kiến thiết được phân tích bởi các chuyên gia đứng hàng đầu trong giới lô đề, người chơi có thể đưa ra được nhiều quyết định chính xác hơn và xây dựng cho mình một chiến lược riêng, những chiến thuật bắt những cặp số hay nhất, thay vì chỉ trông chờ vào sự may mắn của bản thân.

Ví dụ cụ thể: Thông qua bảng thống kê kết quả 30 ngày theo nhóm số, người chơi có thể nắm bắt được nhóm số nào có phần trăm xuất hiện nhiều nhất trong các kỳ quay số tiếp theo, tổng số lần về theo các ngày, tháng, năm  tiếp theo sẽ là con số bao nhiêu? Bạn cũng có thể tìm hiểu được kỹ hơn những cặp số nào thường xuyên ra nhiều nhất trong ngày, tháng, năm và những cặp số nào ra ít xuất hiện nhất.

Tự tin và bình tĩnh hơn khi tham gia đặt cược

Lô đề là trò chơi mang tính chất may rủi, tuy nhiên không thể dựa hoàn toàn vào may mắn, nếu như người chơi cứ đánh theo cảm tính của mình, mà không có bất kỳ một phương pháp tính toán nào, như vậy kết quả mà chúng ta thu về sẽ mãi bằng con số 0. Do đó, người chơi cần phải tìm được cho mình một cách chơi cụ thể, đặc biệt là thống kê theo kết quả 30 ngày gần nhất để người chơi chốt số được tự tin hơn khi tham gia đánh cược. 

Nên áp dụng bảng thống kê kết quả 30 ngày vào thời gian nào?

Chắc chắn sẽ có rất nhiều người không biết thời điểm nào nên sử dụng bảng kết quả xổ số kiến thiết 30 ngày để đạt được kết quả chính xác tuyệt đối nhất. Do đó, người chơi cần phải theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày và thực hiện theo thời gian như dưới đây: 

 • Khi bạn muốn thống kê những cặp lô gan mà rất lâu chưa thấy xuất hiện để nuôi nó trong khoảng thời gian từ 1-3 ngày sắp tới.. 
 • Thống kê tần suất xuất hiện của những con số qua mỗi kỳ quay số để lựa chọn được cho mình những con số phù hợp và chính xác nhất. 

Có thể xem bảng thống kê kết quả thống kê xổ số ở đâu uy tín nhất?

Sử dụng bảng thống kê kết quả xổ số có rất nhiều lợi ích và giúp cho người chơi có được những thông tin nhanh chóng và vô cùng chính xác nhất về những con số cũng như thông tin mà người chơi đang cần. Tuy nhiên, nó không chỉ giúp cho anh em hiểu được hoàn toàn về kết quả xổ số kiến thiết mà còn giúp cho chúng ta đưa ra được những cơ sở và quyết định mang lại nhiều hiệu quả để nâng cao phần trăm giành chiến thắng lên cho mình. 

Hiện nay có rất nhiều trang web đều cung cấp thông tin về bảng thống kê kết quả xổ số để người chơi có thể dễ dàng xem và áp dụng cho mình phương pháp chính xác nhất. Trong đó, bài viết của chúng tôi luôn là một điểm dừng chân lý tưởng dành cho người chơi có thể tham khảo bảng thống kê kết quả 30 ngày gần đây nhất. Qua bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp những ưu điểm nổi bật mà người chơi không thể bỏ qua đó là: 

 • Đưa bảng thống kê kết quả đầy đủ chi tiết và có tính chính xác nhất để người chơi có thể dễ dàng giành được nhiều chiến thắng, chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm chơi lô đề từ những chuyên gia đứng hàng đầu trong giới. 
 • Bảng thống kê kết quả 30 ngày tổng hợp đầy đủ thông tin nhất, từ đó hỗ trợ người chơi dễ dàng để có được những số liệu mà bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu mà người chơi đang cần. 
 • Thao tác tìm kiếm rất dễ dàng : các bước thực hiện thao tác tìm bảng thống kê kết quả xổ số 30 ngày dễ dàng và nhanh chóng. 
 • Không chỉ có bảng kết quả 30 ngày mà còn có đầy đủ các thông tin và chiến thuật chơi lô gan, lô kép, và tần suất xuất hiện của các con số trong các kỳ quay giải xổ số kiến thiết. 

Cách xem kết quả 30 ngày chính xác nhất

Để có thể nhanh chóng tìm kiếm được các thông tin chi tiết trong bảng thống kê kết quả 30 ngày, anh em hãy làm theo các bước hướng dẫn cụ thể sau đây: 

 • Bước 1: Mời các bạn truy cập vào trang web chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Trang chủ hiện ra, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chọn vào tìm kiếm “Kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó bạn chọn mục “Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để người chơi tham khảo. 

Các thuật ngữ thường hay dùng trong thống kê xổ số người chơi cần phải biết

Để có thể soi cầu dễ dàng và tìm ra được cho mình những con số may mắn, bạn cần phải nắm chắc được những thuật ngữ hay dùng trong lô đề sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Bảng thống kê kết quả để có thể chỉ ra các bộ số thường xuyên xuất hiện theo số lần, thuộc của nhà đài nào, những giải nào thường hay xuất hiện nhiều nhất vào ngày nào và những con số hay xuất hiện giải nào trong hôm nay…
 • Tần suất: chỉ số lần xuất hiện của các con số (2 số cuối của xổ số) được theo dõi tính toán khoa học và được thống kê lại trong một khoảng thời gian dài nhất định. 
 • Tần suất xuất hiện chi tiết: Đây là một trong những bảng thống kê và tổng hợp được mở rộng của bảng thống kê tần suất ghi chép thông tin chi tiết cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: Là khoảng thời gian lâu nhất mà các con số thường không xuất hiện trên các kỳ quay số mở thưởng trong những ngày qua. 

Qua những thông tin được chúng tôi chia sẻ bên trên bài viết, hy vọng qua đó người chơi có thể nhận về cho mình được những kiến thức hữu ích về kết quả 30 ngày.Mong rằng người chơi sẽ tìm được cho mình những lựa chọn đúng đắn, để giúp cho anh em luôn luôn giành được thật nhiều chiến thắng !.